Pagrindinis

 

LT     EN     RU

 

         44. KRONIKA "NEŽUDYK" video

       70 metų genocidui Čečėnijoje dokumentai

       41. PRISIMINKIME 2008-04-30 video

        I N F O R M A C I J A   V I D E O

        2009 08 05 Budelių suokalbis dokumentai

        2014 03 05 Tarybos nuomonė dėl žemės pardavimo užsieniečiams

        2014 06 04 Laiškas Šventajam Tėvui

        2015 05 13 Susirinkimo medžiaga

        2015 11 04 SUŠAUDYTAS MINISTRŲ KABINETAS

        2015 12 02 K R E I P I M A S I S Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę

        2016 03 15 Dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pasekmių

        2016 03 16 Dėl 1941-ųjų Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo

        2016 04 06 Sveikinimas Jos Didenybei Elžbietai II

     2018 07 04 LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBOS NUOMONĖ DĖL LIETUVOS SĄJŪDŽIO XVI SUVAŽIAVIMO ORGANIZAVIMO

     2021 03 09 DĖL KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ NEKRIKŠČIONIŠKOS VEIKLOS

 


     2021 04 13 RUSIJA PRIEŠ 25 METUS NUŽUDĖ ČEČĖNIJOS PREZIDENTĄ DŽOCHARĄ DUDAJEVĄ

     2020 12 10 DĖL JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO UŽRAŠO PARTIZANŲ MEMORIALE

     2020 11 08 PANIEKINTAS PREZIDENTAS JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS

     2020 08 02 PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMĄ

     2020 08 05 Artėjant Vytauto Didžiojo 600 metų karūnavimo jubiliejui

     2019 02 01 dėl pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metų

     2019 02 01 Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje

     2019 02 01 Dėl laidos „Atgimimo banga“

     2019 02 01 Dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos M. Ivaškevičiui

     2019 02 01 Dėl 1941 metų Birželio 23 d. Deklaracijos pripažinimo LR teisės aktu

     2019 02 01 Dėl valstybinės lietuvių kalbos statuso išsaugojimo

     2019 02 01 Dėl sušaudytos Vyriausybės

     2019 02 01 VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

     2019 02 01 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos
ATASKAITA už 2017. 05.17-2019.02-01

     2019 02 01 DARBOTVARKĖ

     2019 02 24 D A R B O T V A R K Ė

     2019 01 02 1949–02–16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejų IŠKILMINGAI minėti prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje

    2019 01 02 S V E I K I N I M A S

    2019 01 02 D A R B O T V A R K Ė

    2018 12 19 PAMINĖTI Prezidento Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto metus

    2018 12 19 Dėl įstatymų projektų XIIIP-1459, I-779 16 straipsnio

    2018 12 19 D A R B O T V A R K Ė

    2018 12 05 Alkoholizmas po Katedros aikštės egle

    2018 12 05 D A R B O T V A R K Ė

    2018 12 03 Dėl Didžiosios salės skyrimo

    2018 11 23 UŽUOJAUTA MIRUS ANTANUI TYLAI

    2018 11 21 Dėl dalyvavimo 2019-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjime Seime

    2018 11 21 DĖL LEIDIMO Į SEIMĄ

    2018 11 21 Polen sollte der Republik Litauen den verursachten Schaden ersetzen und die Okkupation des östlichen Teils Litauens in den Jahren 1920-1939 anerkennen

    2018 11 21 Rzeczypospolita Polska powinna zrekompensować Litwie poniesione straty oraz uznać okupację wschodniej część Litwy w latach 1920-1939

    2018 11 21 Lenkija turėtų atlyginti Lietuvai padarytą žalą ir pripažinti 1920-1939 m. rytinės Lietuvos dalies okupaciją

    2018 11 21 DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

    2018 11 21 ДОПОМОЖЕМО УКРАЇНІ

     2018 11 21 PADĖKIME UKRAINAI

     2018 11 21 D A R B O T V A R K Ė

     2018 11 15 Lietuvos politikai, valdininkai ir televizijos paniekino HOLODOMORĄ

     2018 11 07 REKOMENDACIJA DĖL LAISVĖS PREMIJOMS SKYRIMO KUNIGUI ROBERTUI GRIGUI

     2018 10 31 Dėl atsakymų į LR Seimo Antikorupcijos komisijos rašus

     2018 10 18DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO J. Olekui

     2018 10 18 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO A. Gumuliauskui

     2018 10 03 VISUOMENINĖS TARYBOS PRIE LR SEIMO LAISVĖS KOVŲ KOMISIJOS PIRMININKUI GVIDUI RUTKAUSKUI DĖL KOMISIJOS NUTARIMO

     2018 09 19 Dėl 1941 metų Birželio 22–28 Sukilimo Deklaracijos įteisinimo

     2018 09 19 D A R B O T V A R K Ė

    2018 09 10 Dėl atsakymo į LR Seimo Antikorupcijos komisijos raštą

     2018 08 01 Pirmajam viešam Lietuvos Trispalvės pakėlimui 100 metų

     2018 07 04 LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBOS NUOMONĖ DĖL LIETUVOS SĄJŪDŽIO XVI SUVAŽIAVIMO ORGANIZAVIMO

     2018 07 04 Dėl 2019 metų paskelbtų Jono Žemaičio-Vytauto metais Programos 2018 -06-30 Seimo nutarimas Nr. XIIIP-2360

     2018 07 04 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

     2018 07 04 Ariogalos sąskrydžiui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

     2018 07 04 J. Olekui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

     2018 07 04 A.Gumuliauskui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

     2018 07 04 D A R B O T V A R K Ė

     2018 06 20 Dėl neteisėtos pramogų ir restorano komplekso ,,Važiuojam – pavalgysim“ statybos
Kurapatuose, MŽAK 51-jame km.

     2018 06 20 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

     2018 06 20 D A R B O T V A R K Ė

     2018 06 06 Dėl LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadų

     2018 06 06 Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio - Vytauto metais 2019-02-16 minėsime 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos Deklaracijos 70 metų jubiliejų.

     2018 04 29 Dėl mitingo organizavimo Nepriklausomybės aikštėje

     2018 04 03 Sąjūdžio minėjimo nutarimai

     2018 04 03 DĖL LIETUVIŲ TAUTOS IR JOS VALSTYBĖS

     2018 04 03 Dėl Deimantės Kedytės likimo

     2018 04 03 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

     2018 04 03 GREITAI LIETUVOS LIKIMAS GALI ATSIDURTI AVANTIŪRISTŲ RANKOSE

     2018 04 03 DĖL EMIGRACIJOS MAŽINIMO IR IŠVYKUSIŲJŲ SUSIGRĄŽINIMO

     2018 04 03 Dėl 1941 metų Birželio 22–28 Sukilimo Deklaracijos įteisinimo

     2018 04 03 Dėl 2018-04-07 straipsnio „Sąjūdžio 30-mečio minėjimas – tik imitacija“

     2018 03 07 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

     2018 03 07 LIETUVOS TRISPALVEI 100 METŲ

     2018 03 07 DĖL LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO IŠLAIKYMO

     2018 03 07 K V I E T I M A S

     2018 03 07 D A R B O T V A R K Ė

     2018 02 07 DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

     2018 02 07 D A R B O T V A R K Ė

     2018 01 22 Dėl pasiūlymų SĄJŪDŽIO METŲ minėjimo plano projektui

     2018 01 17 D A R B O T V A R K Ė

     2018 01 03 Dėl 1941 metų Birželio 22–28 Sukilimo Deklaracijos

     2018 01 03 Černobylio atominės elektrinės katastrofos padariniai

     2018 01 03 D A R B O T V A R K Ė

     2017 12 20 Sveikinimas

     2017 12 20 Dėl 2007 m. ,,Poezijos pavasario“ laureato, poeto, publicisto, žurnalisto, literatūros kritiko, visuomenės veikėjo Vytauto Rubavičiaus bauginimo ir persekiojimo

     2017 12 20 EMIGRACIJA - TAUTOS MIRTIS

     2017 12 06 Dėl VYČIO Monumento Lukiškių aikštėje

      2017 12 06 D A R B O T V A R K Ė

     2017 12 05 Dėl 2018 metų paskelbimo SĄJŪDŽIO METAIS komisijos sudarymo

     2017 11 29 Dėl 2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS

     2017 11 22 Аб сумесным святкаванні 97-ай гадавіны Слуцкага паўстання

     2017 11 22 Slucko sukilimo 97-osioms metinėms paminėti

     2017 11 22 Neleiskime ant grindinio niekinti sušaudytų ir represuotų ministrų atminimo

     2017 11 22 D A R B O T V A R K Ė

     2017 11 08 Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago šmeižimo bei Valstybinio požiūrio į Lietuvos laisvės šmeižiamus kovotojus nebuvimo

     2017 11 08 2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS

     2017 11 08 D A R B O T V A R K Ė

     2017 10 18 Dėl paminklo ir leidinio sušaudytai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

     2017 10 18 1949– 02–16 Deklaracijos minėjimas

     2017 10 18 Sesei Nijolei Sadūnaitei skirti Laisvės premiją

     2017 10 18 D A R B O T V A R K Ė

     2017 09 25 Lenkija turėtų grąžinti Lietuvai padarytą žalą

     2017 09 06 Seimas boikotuoja grąžinti išvykusiuosius ir mažinti emigraciją

     2017 09 06 Dėl profesoriaus Vytauto Radžvilo niekinimo

     2017 09 06 Darbotvarkė

     2017 08 22 IŠLAISVINTI UKRAINĄ NUO RUSIŠKOJO MILITARIZMO

     2017 08 22 ЗВІЛЬНИТИ УКРАЇНУ ВІД РОСІЙСЬКОГО МІЛІТАРИЗМУ

     2017 08 16 STALINO HITLERIO SUOKALBIS IR JO PADARINIAI

     2017 08 16 Perlaidokime LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus Lietuvoje

     2017 08 16 D A R B O T V A R K Ė

     2017 07 17 LAST ROUND

     2017 07 17 PASKUTINIS RAUNDAS

     2017 07 05 Dėl Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties/nužudymo aplinkybių.

     2017 07 05 Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje

     2017 07 05 Dėl 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS

     2017 07 05 D A R B O T V A R K Ė

     2017 06 21 P A R E I Š K I M A S

    2017 06 21 D A R B O T V A R K Ė

     2017 06 21 Kvietimas

     2017 06 21 Dėl ATGIMIMO BANGOS 2017-06-21

     2017 06 07 Dėl 2017-06-07 ATGIMIMO BANGOS

     2017 06 07 D A R B O T V A R K Ė

     2017 06 07 K V I E T I M A S

     2017 06 07 Dėl ATGIMIMO BANGOS 2017-06-07

     2017 05 22 Dėl ATGIMIMO BANGOS 2017-06-07

     2017 05 17   K R E I P I M A S I S   2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS

     2017 05 17 R E Z O L I U C I J A DĖL VARDŲ – PAVARDŽIŲ RAŠYBOS

     2017 05 17 Dėl valstybės patirtų nuostolių išaiškinimo ir susigrąžinimo

     2017 05 17 ATASKAITA UŽ 2015.05.13 – 2017. 05.17

     2017 05 17 Viršėlis dalomajai medžiagai

     2017 05 03 DARBOTVARKĖ

     2017 05 03 Dėl 2017-05-03 ATGIMIMO BANGOS

     2017 04 27 ATGIMIMO BANGA 2017-05-03

     2017 04 21 PRANEŠIMAS APIE ORGANIZUOJAMĄ RENGINĮ

     2017 04 19 Dėl sušaudytų ministrų atminimo įamžinimo

     2017 04 19 Dėl statomos Astravo atominės elektrinės

     2017 04 19 ATGIMIMO BANGA

     2017 04 19 K V I E T I M A S

     2017 04 19 Dėl 1941-ųjų Birželio Sukilimo Deklaracijos įteisinimo

     2017 04 19 Dėl sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo

     2017 04 19 P A R E I Š K I M A S

     2017 04 19 D A R B O T V A R K Ė

     2017 04 05 P R O T E S T A S DĖL LENKIŠKŲ RAIDŽIŲ PROPAGAVIMO

     2017 04 05 Lietuvos žmonės privalo žinoti - 1

     2017 04 05 D A R B O T V A R K Ė

    2017 03 27 Dėl sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo

     2017 03 23 Ar Lietuva jau sutinka būti sunaikinta?

     2017 03 15 P A R E I Š K I M A S

     2017 03 09 Vyriausybės kanclerio pavaduotojui Alminui Mačiuliui Dėl susitikimo

     2017 03 04 ATOMINIO SUNAIKINIMO AKIVAIZDOJE

     2017 03 03 K V I E T I M A S   Į TAUTININKŲ KOVO 11- osios ORGANIZUOJAMAS EITYNES

     2017 03 01 Darbotvarkė

     2017 02 15 DĖL RUSIJOS VYKDOMO GENOCIDO ČEČĖNIJOJE

     2017 02 15 D A R B O T V A R K Ė

     2017 02 01 GILTINĖS BIZNIS

     2017 01 18 Grąžinkime Lietuvos Trispalvę į garbingą vietą – centrą

     2017 01 18 Išlaisvinkime Lietuvos Trispalvę

     2017 01 18 Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

     2017 01 18 ATOMO GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE

     2017 01 18 D A R B O T V A R K Ė

     2017 01 04 Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais

     2016 12 21 Dėl 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje

     2016 12 21 Ar Lietuva pagal alkoholio suvartojimą pirmaus galaktikoje?!

     2016 12 21 Alkoholizmas po Katedros aikštės egle

     2016 12 21 R. Šimašių į teismą dėl vilniečiams padarytų traumų ir žalos

     2016 12 21 Darbotvarkė

     2016 12 07 Dėl tebevykstančio Rusijos karo Čečėnijoje

     2016 12 07 D A R B O T V A R K Ė

     2016 12 07 Siūlome Sesei Nijolei Sadūnaitei skirti 2016 metų Laisvės premiją

     2016 11 16 Remigijus Šimašius žino kokių lentų/lentelių reikia Vilniui

     2016 11 16 Kada Vilniaus merui R. Šimašiui bus paskelbtas verdiktas

     2016 11 02 Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino valdymo pradžios Jubiliejaus minėjimo

     2016 10 19 LR Seimas apgynė alkoholio mėgėjus

     2016 10 19 Dėl Vilniaus mero R. Šimašiaus įstatymų nesilaikymo    

     2016 09 26 REIKALAVIMAS APGINTI LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJUS

     2016 09 07 Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino (1316-1341) minėjimo

     2016 09 07 Darbotvarkė

     2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Krašto apsaugos ministrų atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Susisiekimo ministrų atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl sovietų nukankinto LR Teisingumo ministro atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Švietimo ir mokslo ministrų atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl vokiečių nužudyto ministro be portfelio žydų reikalams Jokūbo Vygodskio atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Vidaus reikalų ministrų atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl sovietų sušaudyto LR Užsienio reikalų ministro atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Finansų ministrų atminimo įamžinimo

     2016 07 20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos protokolo

     2016 07 20 Lietuvos šimtmečio minėjimo koordinavimo komisijos irmininkui A. Butkevičiui

     2016 07 20 Darbotvarkė

     2016 07 17 UŽUOJAUTA MIRUS KAZIMIERUI UOKAI

     2016 07 10 Padėka Nadijai Savčenko

     2016 07 06 Dėl LR Švenčių dienų įstatymo (projektas Nr. X11P-1389(2))

     2016 07 06 Minėjimai tuštėjančiose salėse

     2016 06 01 LIETUVOS KARALIAUS GEDIMINO (1316–1341) MINĖJIMAS

     2016 06 01 Valstybės institucijos ignoruoja paminėti 1941-ųjų Birželio Sukilimo 75 m. jubiliejų

     2016 06 01 Nepaskelbti birželio 14 ir 15 dienų minėjimų reglamentai

     2016 06 01 Darbotvarkė

     2016 05 18 Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

     2016 05 18 Darbotvarkė

     2016 05 04 Dėl Piliečių sambūrio „Taikioji būtis“ iniciatyvos perlaidoti Jono Žemaičio – Vytauto palaikus Lietuvoje

     2016 05 04 Dėl svarbių Vilniaus objektų priežiūros

     2016 04 22 Россия в Чечении воюет с 11-12-1994

     2016 04 20 Lenkija sugriežtino žemės pardavimą

     2016 04 06 Dėl alkoholio vartojimo pasekmių

     2016 04 06 Sveikinimas Jos Didenybei Elžbietai II

     2016 04 06 To Her Majesty Elizabeth the Second

     2016 04 06 Dėl alkoholio vartojimo pasekmių

     2016 04 06 Darbotvarkė

     2016 03 16 Dėl 1941-ųjų Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo

     2016 03 15 Dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pasekmių

     2016 03 02 Dėl patalpų naudojimosi

     2016 03 02 Darbotvarkė

     2016 02 22 Replika po balsavimo

     2016 02 17 Kreipimasis dėl visuotinio mokytojų streiko

     2016 02 17 Darbotvatkė

      ž) 2016 02 10 Prašymas J.Oleką paaiškinti dėl susirašinėjimų su KAM

      z) 2016 02 10 S.Taukinaitienės pastebėjimai dėl Deklaracijos minėjimo

      v) 2016 02 10 Dėl Deklaracijos minėjimo svartymo

      u) 2016 02 08 Nuomonė dėl Deklaracijos minėjimo

      t) 2016 02 04 Komisijos patvirtinta deklaracijos minėjimo programa

     š) 2016 02 01 Kvietimas žiniasklaidos institucijoms

     s) 2016 02 01 Kvietimas J.V.Žukui

     r) 2016 02 01 Kvietimas J.Olekui

     p) 2016 02 01 Kvietimas L.Linkevičiui

     o) 2016 02 01 Kvietimas R.Šimašiui

     n) 2016 02 01 Kvietimas R.Malinauskui

     m) 2016 02 01 Kvietimas S.Skverneliui

      l) 2016 02 01 Kvietimas A.Pitrienienei

     k) 2016 02 01 Kvietimas A.Butkevičiui

     j) 2016 02 01 Kvietimas V.Jacenkovskiui

     i) 2016 02 01 Kvietimas L.Graužinienei

     h) 2016 02 01 Kvietimas prof. V.Landsbergiui

     g) 2016 02 01 Kvietimas D.Grybauskaitei

     f) 2016 02 01 Deklaracijos minėjimo scenarijus

     e) 2016 02 01 Jono Čeponio kreipimasis

     d) 2016 01 27 S. Taukinaitienės raštas

     c) 2016 01 27 Renginių programa

      b) 2016 01 25 Įsakymas dėl leidimo Deklaracijos minėjimui

     a) 2016 01 06 Kvietimas į minėjimą

     2016 01 20 Alkoholio aukos

     2016 01 20 Dėl priėmimo

     2016 01 20 Darbotvarkė

     2016 01 06 Sveikinimas

     2016 01 06 Dėl leidimo minėjimui

     2016 01 06  K V I E T I M A S  Į  M I N Ė J I M Ą

     2016 01 04 Užuojauta mirus ANTANUI LUKŠAI

     2016 01 03 Darbotvarkė

     2015 12 22 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos SVEIKINIMAS

     2015 12 16 Dėl prekiavimo alkoholiniais gėrimais Katedros aikštėje

     2015 12 16 Dėl verslininkų protestų įtakos siekiant legalizuoti alkoholinių gėrimų prekybą degalinėse nuo 2016-01-01

     2015 12 16 VILNIAUS TARYBOS VEIKLA 2015 m. IR UŽDAVINIAI

     2015 12 16 Darbotvarkė

     2015 12 02 K R E I P I M A S I S Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę

     2015 12 02 P R A Š Y M A S Vytautui Landsbergiui skirti 2015 metų Laisvės premiją

     2015 12 02 D A R B O T V A R K Ė

     2015 11 29 Dėl Seimo narių vertinimo už alkoholizmo plėtrą

     2015 11 18 Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo

     2015 11 04 Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo

     2015 11 04 D A R B O T V A R K Ė

     2015 11 03 Užuojauta mirus A. Kudziui

     2015 10 23 Užuojauta mirus V. Masikoniui

     2015 10 21 Informuokime sąjūdininkus apie problemas ir atliekamus darbus

     2015 09 16 Dėl Rusijos nuteistų ir teisiamų Ukrainos piliečių

     2015 09 16 Concerning imprisoned and convicted Ukrainian citizens in Russia

     2015 09 16 Щодо засуджених громадян України

     2015 09 16 Насчет осужденных и судимых Россией граждан Украины

     2015 09 16 R E I K A L A U J A M E DRAUSTI ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PREKYBĄ DEGALINĖSE NUO 2016-01-01

     2015 09 16 REIKALAUJAME NAIKINTI ALKOHOLIO REKLAMĄ

     2015 09 09 Darbdavių piketas

     2015 09 02 Rinkėjas – Lietuvos Respublikos Seimo nario darbdavys

     2015 08 24 K R E I P I M A S I S

     2015 08 24 ЗВЕРНЕННЯ

     2015 08 09 Kvietimas

     2015 08 05 SVEIKINIMAS UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS PROGA

     2015 08 05 ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНА

     2015 08 05 ПОЗДРАВЛЕНИЕ УКРАИНЫ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

     2015 08 05 Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo

     2015 05 20 V. Matijošaičio savivaldžiavimas prasideda

     2015 05 13 Susirinkimo medžiaga

     2015 05 13 Įamžinkime sušaudytų ministrų atminimą

     2015 05 13 Reguliariai minėti 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymą prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje

     2015 05 13 Dėl Laisvės monumento Lukiškių aikštėje

     2015 05 13 Lenkiškoms raidėms dokumentuose – NE!

     2015 05 13 Dėl laidos „Atgimimo banga“

     2015 05 13 NAIKINTI ALKOHOLIO REKLAMĄ

     2015 05 13 Ar Lietuva nesipriešindama išmirs?!

     2015 05 13 Dėl 1941 metų Birželio Sukilimo Deklaracijos įteisinimo

     2015 04 15 Armėnų tautos genocidui 100 metų

     2015 04 15 к 100-летию геноцида армянского народа

     2015 04 15 Aiškėja Rūtos Gajauskaitės mirties aplinkybės

     2015 03 04 S V E I K I N I M A S

     2015 03 04 Dėl Seimo nario rinkimų Žirmūnuose

     2015 03 04 K R E I P I M A S I S  Į  R I N K Ė J U S

     2015 03 04 Iš Lietuvos žiniasklaidos lobynų

     2015 03 04 Darbotvarkė

     2015 02 18 Dėl 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje

     2015 02 18 Dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo

     2014 02 18 Darbotvarkė

     2015 02 04 Dėl Žaliojo tilto skulptūrų nukeldinimo

     2015 02 04 KVIETIMAS pamineti vasario 16

     2015 02 04 Dėl 2015.02.16 šventinių renginių Programos

     2015 02 04 Dėl Rūtos Gajauskaitės mirties aplinkybių

     2015 02 04 Darbotvarkė

     2015 01 21 Darbotvarkė

     2015 01 07 Darbotvarkė

     2014 12 03 Nukeldinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto

     2014 12 03 Dėl Lietuvos partizano Antano Kraujelio šmeižimo

     2014 11 19 Dėl alkoholio reklamos draudimo

     2014 Dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo

     2014 11 06 Informacija apie Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos teiktus dokumentus ir gautus atsiliepimus dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo

     2014 10 15 DĖL PARTIZANO ANTANO KRAUJELIO ŽEMINIMO

     2014 10 15 Dėl alkoholio reklamos draudimo

     2014 10 15 DĖL JAUNIMO AUKLĖJIMO

     2014 10 15 Dėl J. Oleko atsakymo apie sovietines skulptūras ant Žaliojo tilto

     2014 10 15 Dėl sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto

     2014 10 15 LR Kultūros ministerija atsisako vykdyti Prezidentūros prašymą

     2014 10 01 Dėl alkoholinių gėrimų ženklinimo

     2014 10 01 Alcohol

     2014 09 03 Gelbėkime motinas ir kūdikėlius

     2014 06 04 Laiškas Šventajam Tėvui

     2014 05 07 Atsakymas dėl Lietuvos istorinės ir NATO vėliavų iškabinomo šalia sovietinių skulptūrų

     2014 04 18 Dėl NATO vėliavų iškabinimo šalia sovietinių kareivių skulptūrų Vilniuje

     2014 04 16 Dėl bandymų užimti koplyčią

     2014 04 16 Dėl nusavintų pensijų grąžinimo

     2014 04 10 Dėl NATO vėliavų iškabinimo šalia sovietinių skulptūrų Vilniuje

     2014 04 02 Ar tinkama vieta Lietuvos istorinei ir NATO vėliavoms ant Žaliojo tilto?

     2014 04 02 Dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų ir komunizmo aukų atminimo įamžinimo

     2014 04 02 Darbotvarkė

     2014 03 05 Встреча с послом Украины

     2014 03 05 Tarybos nuomonė dėl žemės pardavimo užsieniečiams

     2014 03 05 Nuskriaustųjų žeminimas ir niekinimas

     2014 03 05 Darbotvarkė

     2014 02 26 Украина на пути свободы

     2014 02 26 Ukraina laisvės kelyje

     2014 02 26 Generolas Žemaitis

     2014 02 26 Dėl sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto

     2014 02 26 Darbotvarkė

     2014 02 22 UŽUOJAUTA ČEČĖNŲ TAUTAI

     2014 02 12 W sprawie pomówień ze strony Akcji Wyborczej Polaków na Litwie

     2014 02 12 Dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos šmeižto

     2014 02 12 Dėl LR Švenčių dienų įstatymo

     2014 02 12 70 metų genocidui Čečėnijoje dokumentai

     2014 02 12 Darbotvarkė

     2014 01 23 Geriausieji ant pjedestalų

     2013 12 19 Teismas sudaužė valdininkų, politikų ir verslininkų galybes. KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNAS NETEISĖTAS

     2013 12 18 Dėl LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nutarimo "Dėl sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto"

     2013 12 04 Dėl sovietinių skulptūrų ant žaliojo tilto

     2013 12 04 Kreipimasis i ukrainiečius

     2013 11 20 Dėl savivaldos bei viešo intereso pažeidimo

     2013 11 06 A. Zuoko kvietimas pasitarti

     2013 10 02 Dėl Sąjūdžio laidų televizijoje

     2013 09 04 Pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto

     2013 08 07 Dėl bandymų įsivežti užsieniečius

     2013 07 03 Dėl homoseksualų viešųjų akcijų

     2013 06 19 Deklaracija - pasitarnaukime Lietuvai

     2013 06 19 Alkoholizmas - genocidas

     2013 06 05 Dėl pagarbos Seimo gynybos barikadoms

     2013 06 05 Dėl bandymų iteisinti naminės degtinės gamybą

     2013 06 01 XIV Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo Deklaracija

     2013 05 29 Dėl sezoninių laikų kaitaliojimo

     2013 05 08 Dėl Algio Ramanausko elgesio

     2013 05 07 Dėl Nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimo įamžinimo

     2013 04 17 Kvietimas Artūrui Zuokui

     2013 04 10 Dėl 1941m Birželio Sukilimo įteisinimo LR Teisės aktu

     2013 03 27 Jaunimas sukėlė Sąjūdžio bangą

     2013 03 27 Pase būtina rašyti tautybę

     2013 03 27 Vilniaus Sąjūdžio darbų apžvalga

     2013 03 20 Dėl 2009 09 02 tarpininkavimo paviešinimo

     2013 03 11 Kam tarnauja Lietuvos teismai?

     2013 03 06 Dėl pirmojo lietuviško paso

     2013 02 20 Visuomeninės komisijos 2012 metų gegužės 17 dienos smurto aktui ištirti kreipimasis

     2013 02 20 Dėl eisenos 2013 03 11

     2013 02 20 Puolimas prieš Trispalvę

     2013 02 06 Dėl homoseksualų piktybiškos veiklos

     2013 01 26 Sveikinimas Prelatui Pranui Gaidai Gaidamavičiui

     2013 01 16 Dėl J.Kačerausko knygos apie blaivybę leidybos

     2013 01 16 Užuojauta mirus Kunigui A.Keinai

     2013 01 07 Dėl Kudirkos paminklo

     2013 01 07 Kanapės

     2013 01 02 Dėl jaunimo eisenos Vilniuje 2013 03 11

     2012 12 19 Vytautas Didysis

     2012 09 05 Dėl suašaudytų buvusių LR ministrų ir komunizmo aukų atminimo įamžinimo

     2012 09 05 Sušaudytas ministrų kabinetas

     2012 08 20 Gebėkime Trispalvę

     2012 08 20 Sveikinimas "Tremtiniui"

     2012 07 18 Kovokime už Trispalvę

     2012 07 04 Dar kartą dėl Lietuvos vardo tūkstanmetčio paminėjimo

     2012 06 20 Dėl paminklų išniekinimo

     2012 06 15 Vilniaus Sąjūdžio tarybos liudijimas

     2012 06 06 Dėl teismų nutarčių vykdymo

     2012 06 06 Dėl valstybinės vėliavos kėlimo

     2012 06 06 Atliekų tvarkymo naujos technologijos

     2012 05 17 Dėl Karaliaučiaus srities demilitarizavimo

     2012 04 04 Dėl Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo

     2012 04 04 NATO lėktuvų garbės skrydis

     2012 04 04 A. Paleckis šmeižia Sausio 13-osios aukas

     2012 04 04 Dėl automobilių parkavimo šalia Bažnyčių

     2012 03 24 Įvesti moratoriumą dėl D. Kedytės teisių

     2012 03 07 Neleiskime niekinti Valstybės švenčių

     2012 02 14 Dėl čigonų/romų holokausto

     2012 02 01 Dėl pagarbos Lietuvos valstybės vėliavai atstatymo

     2012 02 01 Baigiamasis žodis "Dėl valstybės švenčių"

     2012 02 01 Emigracija - tautos mirtis

     2012 02 01 Tausokime elektros energiją

     2012 01 25 Vilniuje įvesti tiesioginį valdymą

     2012 01 18 Let's Recognise the Constitution of Hungary

     2012 01 18 Pripažinkime Vengrijos Konstituciją

     2012 01 18 Dėl Karaliaučiaus anklavo demilitarizavimo

     2012 01 04 Dėl teroristinių gaujų

     2012 01 04 Dėl teritorijų planavimo

     2011 12 29 Sausio mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 12 07 Kazokiškių sąvartynas neteisėtas

     2011 12 07 Dėl alkoholio reklamos draudimo įsigaliojimo nuo 2012 01 01

     2011 12 07 Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo

     2011 12 07 Darbotvarkė

     2011 12 01 Uždrauskime alkoholio reklamą

     2011 11 24 Nugalėjo žmonių žudymo verslininkai

     2011 11 23 Gruodžio mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 11 19 Dėl dalyvavimo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje

     2011 11 15 Seimas nori girdyti Lietuvą alkoholiu

     2011 11 07 Moralės ir demokratijos egzaminas Seimo nariams

     2011 11 06 Kazokiškių sąvartynas neteisėtas

     2011 10 31 Tokie ir Tėvynę parduos

     2011 10 30 Lapkričio mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 10 26 Egzekucija Kazokiškėse

     2011 10 19 Uždrauskime alkoholio reklama

     2011 10 05 Seimas kuria naujas pataisas girtuoklystės plėtrai

     2011 10 05 Dėl lenkų kalbos Vilniaus krašte

     2011 09 21 Dėl Kazokiškių sąvartyno

     2011 09 21 Pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto

     2011 09 21 Spalio mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 09 09 Budelių galerija (foto)

     2011 09 07 Dėl Kazikiškių sąvartyno uždarymo

     2011 09 07 Dėl Valdovų rūmų atstatymo

     2011 08 31 Birželio sukilimas

     2011 08 22 Rugsėjo mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 08 04 Budelių suokalbis

     2011 08 04 Uždaryti Kazokiškių sąvartyną

     2011 07 26 Rugpjūčio mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 07 20 Dėl paminklo sudarkymo

     2011 07 20 Darbotvarkė

     2011 07 19 JAV lietuvių kreipimasis dėl pilietybės

     2011 06 26 Liepos mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 06 01 Jie nori sukurti teisę žudyti Lietuvą alkoholiu

     2011 05 30 Birželio mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 05 23 Mitingo rezoliucija

     2011 05 18 Prisiminkime didvyrį Gintarą Žagunį

     2011 05 17 Kovokime prieš Lietuvos girdymą alkoholiu

     2011 05 04 Dėl poeto S. Gedos atminimo įamžinimo

     2011 05 04 Dėl knygos apie S. Gedą parengimo

     2011 04 20 Gegužės mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 04 20 Paminėkime Černobylio tragediją

     2011 03 28 Balandžio mėnesio šventės ir atmintinos datos

     2011 03 17 Dėl Baltarusijos AE

     2011 02 23 Kovo mėnesio šventės

     2011 02 16 Užuojauta mirus J. Marcinkevičiui

     2011 02 09 Dėl Europos parlamentarų kandidatavimo savivaldos rinkimuose

    2011 02 02 Vasario mėnesio šventės ir atmintinos datos

    2011 02 02 Dėl Pasipriešinimo istorijos dėstymo

    2011 01 21 A.Svarinsko gimtadienis

    2011 01 09 Profsąjungiečiai, netrukdykite rimties sausio 16-ąją

    2010 12 20 Dar kartą apie alkoholio žalą

    2010 12 18 Seimas įstatymu žudys Lietuvą

    2010 12 06 Seimas žudo Lietuvą

    2010 12 01 Dėl V. Uspaskich elgesio

    2010 11 17 Dėl komunizmo reliktų likvidavimo

    2010 11 17 Dėl jaunimo dalyvavimo renginiuose

    2010 11 17 Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo

    2010 11 03 Kvietimas į susirinkimą

    2010 11 03 Dėl bandymų užtvenkti upes

    2010 11 03 Drausti statyti atliekų deginimo gamyklą

    2010 10 20 Kazokiškių šiukšlyno epopėjos pabaiga

    2010 10 06 Transporto stotelė "Lietuvos Sąjūdis"

    2010 08 18 Kvietimas į mitingą dėl Molotovo-Ribentropo pakto

    2010 07 21 Dėl istorijos, kultūros ir paveldo objektų privarizavimo

    2010 07 12 Saugokime lietuvių kalbą

    2010 06 02 Dėl homoseksualų ir sovietinių karo veteranų paradų

    2010 06 02 Politinė diversija

    2010 06 02 Paminėkime Žalgirio mūšio jubiliejų

    2010 05 19 Dėl D. Kedytės teisių

    2010 05 19 Dėl Lietuvos tūkstantmečio datos

    2010 04 21 Baltarusijos AE - NE!

    2010 04 21 D. Dudajevo nužudymo paminėjimas

    2010 04 11 Informacija apie piketą

    2010 04 10 Užuojauta

    2010 04 10 The Condolences

    2010 04 10 Kondolencje

    2010 04 07 Dėl valstybės švenčių

    2010 04 07 Tūkstantmečio data

    2010 04 07 Dėl merų rinkimo

    2010 03 17 Homoseksualų paradui - NE

    2010 02 03 Darbotvarkė

    2010 01 20 Vilniaus ir Maskvos derybos dėl sovietinių skulptūrų restauravimo

    2010 01 20 Dėl lietuvių kalbos rašybos

    2010 01 20 Dėl lyčių lygybės instituto

    2010 01 20 A.Dudajevos laiškas

    2010 01 20 Dėl LRT vienašališkos veiklos

    2010 01 20 Darbotvarkė

    2010 01 06 Alkoholizmui - Ne!

    2010 01 06 Dėl Kazokiškių sąvartyno

    2010 01 06 Darbotvarkė

    2009 12 02 Dėl biudžeto formavimo

    2009 12 02 Siūlymas nemažinti pensijų

    2009 12 02 Ką pasakytų Vyskupas M. Valančius

    2009 11 04 Darbotvarkė

    2009 10 19 Piketas

    2009 10 18 Darbotvarkė

    2009 10 07 Vytautas Didysis - karalius

    2009 10 07 Darbotvarkė

    2009 09 17 Darbų apžvalga

    2009 09 02 Vytauto Didžiojo karūnavimas

    2009 09 02 Darbotvarkė

    2009 08 05 Budelių suokalbis dokumentai

    2009 08 05 Dėl Kazokiškių sąvartyno

    2009 08 05 Darbotvarkė

    2009 07 01 Darbotvarkė

    2009 06 25 ESBO Parlamentinė Asamblėja Skubu

    2009 06 17 Pastatykime paminklą Motinai

    2009 06 17 Darbotvarkė

    2009 06 08 Prisiminkime istoriją

    2009 06 01 Darbotvarkė

    2009 05 26 Valdybos darbotvarkė

    2009 05 20 Darbotvarkė

    2009 05 13 Darbotvarkė

    2009 05 11 Tarybų Darbotvarkė

    2009 05 05 Darbotvarkė

    2009 04 21 D. Dudajevo nužudymo paminėjimas

    2009 04 06 Kvietimas į mitingą

    2009 04 01 Darbotvarkė

    2009 03 07 Paminėkime Kovo 11-ąją

    2009 03 04 Darbotvarkė

    2009 02 24 Dėl Lietuvos Tūkstantmečio datos

    2009 02 19 Lietuvos Sąjūdžio kreipimasis

    2009 02 13 Vilniaus Sąjūdžio kreipimasis

    2009 02 13 Iškelkime trispalves

    2009 02 13 Darbotvarkė

    2009 02 04 Darbotvarkė

    2009 01 10 Aukokime Lietuvai

    2009 01 07 Dėl valstybės švenčių

    2009 01 07 Apie trispalvės iškėlimą

    2008 12 20 Vyriausiajai redaktorei

    2008 12 17 Deklaracija "Susitelkime"

    2008 12 14 Kvietimas į susirinkimą

    2008 12 11 Kvietimas į Piketą

    2008 12 03 Čečėnijos blokada

    2008 12 03 Darbotvarkė

    2008 11 19 Darbotvarkė

    2008 11 05 Darbotvarkė

    2008 10 20 Darbotvarkė

    2008 10 17 Už Lietuvos ateitį   Skubus pranešimas

    2008 09 30 Konferencijos deklaracija

    2008 09 23 Konferencijos darbotvarkė

    2008 09 23 Kvietimas į konferenciją

    2008 08 20 Ruoškime valstybės gynėjus

    2008 08 20 Nepriklausomybę Čečėnijai

    2008 08 20 Dėl karo Gruzijoje

    2008 08 20 Dėl valstybės švenčių

     2008 04 30 Trispalvė

     2008 08 06 Lietuvos gynybinės galios naikinimas

     2008 08 06 Prisiminkime Stalino-Hitlerio Suokalbį

     55. Žemdirbių protestai 2008-08-06

     54. Partizano P. Vizbaro žūties paminėjimas 2007-07-16

     53. DĖL LIETUVOS ATEITIES 2008-07-02

     52. Kreipimasis į Žiniasklaidą 2008-07-02

     51. Dėl jaunimo karo tarnybos 2008-07-02

     50. Dėl Savanorių pajėgų perspektyvų 2008-04-30

     49. Kvietimas 2008-07-02

     48. DĖL LAIDOS „ATGIMIMO BANGA“ 2008-06-18

     47. Lietuvos Sąjūdžio tarybos kvietimas 2008-06-12

     46. Prisiminėm jaunystę 2007-06-11

     45. Vytautą Cinauską prisimenant 2008-06-04

     44. KRONIKA "NEŽUDYK" video

     43. PIKETAS PRIE LRT 2008-05-31

     42. Kronikos  "Nežudyk" pristatymas 2008-04-30

     41. PRISIMINKIME 2008-04-30 video

     40. TRISPALVĖ 2008-04-30

     39. DĖL TIBETO NEPRIKLAUSOMYBĖS 2008-04-30

     38. DĖL ČEČĖNIJOS TRAGEDIJOS 2008-04-30

     37. DĖL  SAVANORIŲ 2008-04-30

     36. DĖL LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS 2008-04-30

     35. DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO 2008-04-30

     34. DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ 2008-04-30

     33. DĖL DUJOTIEKIO BALTIJOS JŪROJE 2005-10-12

     32. K V I E T I M A S 2008-04-30

     31. Mitingas Prie Rusijos Ambasados 2008-04-21

     30. Dėl D. Dudaevo Nužudymo 2008-04-16

     29. Kvietimas 2008-04-02

     28. Vln. Sąj. ir Kazok. bendr. posėdis 2008-04-02

     27. DĖL ČEČĖNŲ TAUTOS GENOCIDO 2008-02-20

     26. Dėl "Leo Lt" 2008-02-07

     25.  NATO GYNYBOS MINISTRAMS 2008-02-24

     24. SAUSIO 13 – ajai 2008-01-12

     23. VilniausSąjūdžio tarybos posėdis 2007-11-08

     22. GENOCIDAS ČEČĖNIJOJE, METINĖS 2007-12-06

     21. Dėl Rusijos karių kapų priežiūros 2007-10-18

     20. Žudynės, represijos, genocidas 2007-09-24

     19. Žmogaus teisių Fakelas 2007-09-24

     18. „Ne rentą seimūnams, o į darbo rinką" 2007-07-03

     17. Dėl Hipokrato Priesaikos 2007-07-05

     16. UŽ VILNIŲ, KURIS BYLOTŲ LIETUVIŠKAI 2007-05-23

     15. Dėl homoseksualizmo apraiškų Lietuvoje 2007-05-23

     14. Deklaracija 2007-05-23

     13. Kviečiame į Susirinkimą 2007-05-23

     12. PRISIMINKIME PETRĄ ŠAKALINĮ

     11. SAUSIO 13 –oji - PERGALĖS DIENA 2007-01-04

     10. VERGŲ GADYNEI - NE ! 2006-10-25

     9. Dėl Lietuvos jaunimo išvykų į Rusiją 2006-08-03

     8. NUTARIMAS DĖL KAZOK. SĄVARTYNO 2006-07-19

     7. DĖL LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS 2006-05-04

     6. SAUSIO 13 –oji - PERGALĖS DIENA 2005-12-16

     5. SĄVARTYNUI KAZOKIŠKĖSE – NE! 2005-12-16

     4. Dujotiekis Baltijos jūroje 2005-10-12

     3. Atsisveikinimas su Jo Šventenybe 2005-04-06

     2. Uždekime Žvakutę 2005-01-05

     1. DĖL NAFTOS TELKINIO D-6 2003-05-29

     2001 11 16 Ambasadorė tremtyje

 

 

 

               KALENDORIUS

     1. Sausis
     2. Vasaris
     3. Kovas
     4. Balandis
     5.
Gegužė
     6. Birželis
     7. Liepa
     8. Rugpjūtis
     9. Rugsėjis
     10. Spalis
     11. Lapkritis
     12. Gruodis

 

 

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com