Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Lietuvos žiniasklaidos institucijoms

     K V I E T I M A S

Dalyvauti 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjime
Vilnius 2016-02-01

2016-02-16 po VASARIO 16-OSIOS IŠKILMINGO MINĖJIMO PILIES GATVĖJE PRIE SIGNATARŲ NAMŲ apie 14 val. 30 min. vyks 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo minėjimas prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, pastatyto Vilniuje prie Krašto apsaugos ministerijos.
Į minėjimą pakviesti pasisakyti Jos Ekscelencija Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vyriausioji Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadė, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko dimisijos pulkininko Jono Čeponio įgaliotas dimisijos majoras Vytautas Balsys Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Štabo viršininkas, Ukrainos Respublikos ambasadorius Vladimiras Jacenkovskis, kunigas Robertas Grigas ir kiti nusipelnę Lietuvai žmonės.
Kviečiame Jus ir prašome į minėjimą pakviesti LIETUVOS ŽMONES – Jūs turite labai kvalifikuotus žurnalistus ir kokybišką viešinimo sistemą.
Pridedame:
1. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko dimisijos pulkininko Jono Čeponio kreipimasis
2. 2016-01-06 d. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos kvietimą į
minėjimą
3. 2016-01-25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos ĮSAKYMAS „Dėl leidimo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai organizuoti minėjimą“ Nr. A30-189

Pagarbiai,
Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius
Tel. +370 5 231 8111
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.comLietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkas
dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis

KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES

Dalyvauti 1949 metų vasario 16 dienos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjime
Panevėžys, 2016-02-01

1949 metų vasario 16 dieną Minaičiuose susirinkę Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos nariai pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaraciją. Ši Deklaracija prilygo Lietuvos Konstitucijai. Lietuvos Valstybė aukštai įvertino partizanų ir jų rėmėjų žygdarbius.
Primename, kad partizaninis karas Lietuvoje vyko 1944-1953 metais, kurio metu žuvo apie 20 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų. Daugelį partizanų ir jų rėmėjų sovietai nuteisė ir ištrėmė į lagerius, kuriuose daugelis ištremtųjų buvo nužudyti arba žuvo.
Lietuva dar gerai prisimena partizaninį karą. Jis įkvėpė ryžtą sąjūdininkams, kai atsirado galimybė atkurti Lietuvos Nepriklausomybę 1990-ųjų kovo 11 dieną ir suteikė drąsos bei dvasios stiprybės ginant Nepriklausomybę 1991 metų sausį. Partizaninis karas tampa dar prasmingesnis šių dienų agresijos iš Rytų akivaizdoje.
Partizanai yra dėkingi Lietuvos žmonėms už aktyvų dalyvavimą Laisvės kovų minėjimo renginiuose, tačiau labai apgailestauja, kad Lietuvos valdančiosios institucijos nuo 2014 metų vasario 16 dienos iki šiol valstybės lygiu neorganizuoja 1949-ųjų vasario 16 dieną pasirašytos Deklaracijos minėjimo prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.
DĖKOJAME Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai už iniciatyvą organizuoti 1949-02-16 pasirašytos Deklaracijos minėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, pastatyto Vilniuje, prie Krašto apsaugos ministerijos.
Vadovaudamasis Vilniaus Sąjūdžio tarybos iniciatyva:
KVIEČIU Lietuvos žmones VASARIO 16 dieną aktyviai dalyvauti Deklaracijos pasirašymo minėjime prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.
PRAŠAU aukščiausias Lietuvos valstybės institucijas VISADA VASARIO 16 dieną rengti viešą 1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.
Nuoširdžiai linkiu geros sveikatos ir prasmingų darbų. Visiems prašau Dievo palaimos.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo
Pirmininkas dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis

Tel. + 370 611-57054, el. p. vilnius@sajudis.com
Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

Žiniai:
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
LR Vidaus reikalų ministrui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
Vilniaus savivaldybės merui Remigijui Šimašiui
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams

K V I E T I M A S Į M I N Ė J I M Ą
Vilnius, 2016-01-06

2014-02-16 d. ir 2015-02-16 d. Vilniuje nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas prie generolo Jono Žemaičio paminklo.
Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba ne vieną kartą atsakingoms Lietuvos institucijoms rašė raštus dėl atsisakymo valstybiniame lygmenyje paminėti 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymą prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje. 2015-05-13 dienos Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas iškėlė reikalavimą „Reguliariai minėti 1949–02–16 Deklaracijos pasirašymą prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje“.
Pažymime, kad į daugelį mūsų prašymų nebuvo reaguota ir atsakingos Lietuvos institucijos į 2016 metų valstybinių renginių programą neįtraukė 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
Laisvės kovotojai, sąjūdininkai, jaunimas ir geros valios žmonės aktyviai dalyvauja renginiuose, lėmusiuose Lietuvos išsivadavimą iš komunizmo jungo. NELEISKIME VALDANTIESIEMS TRINTI ISTORINĖS ATMINTIES!
NUOLATOS MINĖKIME VASARIO 16 d. 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo datą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, pastatyto Vilniuje prie Krašto apsaugos ministerijos.


LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

K V I E Č I A

VISUS NEABEJINGUS ISTORINEI ATMINČIAI ŽMONES

PO 2016 m. VASARIO 16 - SIOS IŠKILMINGO MINĖJIMO

VILNIUJE PILIES GATVĖJE PRIE SIGNATARŲ NAMŲ

ATEITI PRIE GENEROLO JONO ŽEMAIČIO PAMINKLO

Į 1949-02-16 DEKLARACIJOS PAMINĖJIMĄ

ATSINEŠANT GĖLĘ AR ŽVAKUTĘ.

TOKIU BŪDU PAMINĖSIME ŠĮ REIKŠMINGĄ DOKUMENTĄ.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, G. Adomaitiss + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com