Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     7. DĖL LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS

LR Prezidentui V. Adamkui
LR Seimo Pirmininkui V. Muntianui
LR Ministrui Pirmininkui A. Brazauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkui G. Žemkalniui
Vilniaus merui A. Zuokui
LR Seimo nariams
Lietuvos Sąjūdžio tarybai
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

N U T A R I M A S

DĖL LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS PLANUOJAMOS PASKIRTIES

Vilnius 2006 05 04

1995 05 20 dieną partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, Nepriklausomybės kovų dalyviai, sąjūdininkai Lukiškių aikštėje padėjo akmenį būsimo Nepriklausomybės kovų monumento vietoje. Vilniaus sąjūdininkai kasdien prie akmens uždega atminimo žvakutę. Akmenyje parašyta: ŠIOJE AIKŠTĖJE BUS ĮAMŽINTAS NEŽINOMOJO PARTIZANO IR KOVOTOJO DĖL LIETUVOS LAISVĖS ATMINIMAS . Mūsų nuomone, sostinėje esanti istorinė Lukiškių aikštė ir jos prieigos turi tapti visų laikų Lietuvos kovų už Nepriklausomybę įamžinimo vieta.
LR Seimas 1999 02 11 priėmė nutarimą Nr.VIII 1070 Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų. Tačiau ir Seimas, ir Vyriausybė, ir Vilniaus Savivaldybė vilkina šio projekto įgyvendinimą. Monumento statybos klausimai įvelti į įvairiausių diskusijų ir rutinos ratą. Toks darbų organizavimas žemina Aukų atminimą ir padeda komunistinės ideologijos sugrįžimui.
Nepriklausomybei jau 17- ieji metai, tačiau Laisvės kovų monumentai svarbiose istorinėse kovų vietose daugiausiai atsiranda tik partizanų, tremtinių, kalinių, aukų giminių ir geros valios žmonių pastangomis.
Reikalaujame Lukiškių aikštės sutvarkymo projektus ir kitą informaciją reguliariai teikti svarstymui žiniasklaidoje.
Prašome gerb. Vilniaus merą informuoti mus apie projektavimo eigą.


Tarybos posėdžio pirmininkas L. Kerosierius
Sekretorius A. Budriūnas

Adresas ryšiui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, tel. 8 673 95 837
El.paštas: leonaske@takas. lt

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com