Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     6. SAUSIO 13 –oji - PERGALĖS DIENA

GERBIAMI LIETUVOS ŽMONĖS
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

K R E I P I M A S I S

SAUSIO 13 –oji - PERGALĖS DIENA

Vilnius 2005 12 16

Prieš 18 metų susibūrę į Sąjūdį BUDOME ir KĖLĖMĖS. Tikrieji Lietuvos patriotai - partizanai, tremtiniai, politkaliniai, Nepriklausomybės kovų dalyviai, inteligentai, kultūros darbuotojai buvo vadovais ir svarbių darbų iniciatoriais.
1990 metų kovo 11 – ąją Lietuva nusimetė sovietinės okupacijos ir komunistinio genocido jungą ir atstatė NEPRIKLAUSOMYBĘ. Pasaulis džiaugėsi, pritarė ir padėjo.
1991 metų sausio pradžioje Maskva su savo pakalikais, kolaborantais ir strategais bandė restauruoti komunistinę santvarką Lietuvoje, bet susidūrė su tautos ryžtu, pasišventimu, meile tėvynei, karžygių dvasia – tauta atsilaikė. AMŽINA ŠLOVĖ KRITUSIEMS. Garbė visiems Nepriklausomybės gynėjams. Esame dėkingi demokratiniam pasauliui už paramą.
Pastarojo laikotarpio įvykiai liudija, kad Lietuvos laukia nauji išbandymai. Maskvos remiami, Nepriklausomybės priešai, naudodami didelius pinigus, siekia užvaldyti žiniasklaidą, menkina Nepriklausomybę, populistiniais pažadais apgaudinėja žmones, skverbiasi į Seimą, vyriausybę ir savivaldą. Valstybės ateitis priklausys nuo valstybės institucijų sąžiningumo , kiekvieno piliečio savarankiško apsisprendimo ir Nepriklausomybės siekio.
Lietuvos Sausio 13 –osios pergalė įėjo į pasaulio Nepriklausomybės ir valstybingumo gynimo kovų istoriją, kai, patyrę daug aukų ir nepanaudoję ginklų, nugalėjome. Maldos, giesmės, santūrumas, susikaupimas ir dainos padėjo ištverti ir nugalėti. Tenegęsta Nepriklausomybės idealai ir Sausio 13 –osios žygdarbiai !
Minėdami 15-tąsias tragiškųjų Sausio įvykių metines, prisiminkime visus Nepriklausomybės kovų dalyvius, didžiules netektis, pagerbkime aukas ir nukentėjusiuosius, prašykime Aukščiausiąjį paramos ir palaimos.

Mes buvome gretose tų - Mes palydėjom Tėvynės Dukterį
Mylėjusių Bažnyčią – Motiną – Tėvynę Ir Sūnus didžiavyrius Amžinybėn,
Ir pasiryžusių aukotis O jų auka
Už Lietuvą, už Nepriklausomybę. Įtvirtino mūsų žygdarbius Tėvynei.

Pagarbiai,
Tarybos pirmininkas P.Šakalinis

Pasiteiravimui: P.Šakalinis, Gedimino pr. 1, tel. 8 699 05 096
El. paštas leonaske@takas.lt

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com