Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     51. Dėl jaunimo karo tarnybos

Lietuvos Respublikos Prezidentui V.Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Č.Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G.Kirkilui
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos Ministrui J. Olekui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo

K R E I P I M A S I S

Dėl Lietuvos Respublikos jaunimo tarnybos Lietuvos kariuomenėje


Vilnius 2008 07 02

     Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis pagal Konstituciją turi teisę ir privalo ginti valstybę bet kokios grėsmės atveju.
     Valstybės gynimo taryba 2008 06 17 nutarė didinti profesionalių karių skaičių Lietuvos kariuomenėje. Pasak Krašto apsaugos ministro J. Oleko iš maždaug 15000 karių ne profesionalų yra mažiau nei 2000.
NATO dokumentuose yra sakoma, kad užpuolimo atveju bus ginama kiekviena valstybė. Tačiau nereikia pamiršti, kad kiekviena valstybė privalės pirmiausiai pati gintis. Kyla klausimas ar Lietuva yra pasiruošusi ir ar ruošiasi masiškam valstybės gynimui.
     Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas konstatuoja, kad valdžios institucijos nesilaiko valstybės gynimo reikalavimų, žemina ir nevertina šimtų tūkstančių žmonių gyvybių sudėtų ant Nepriklausomybės aukuro.
Daugeliui žinoma, kad 10 metų ( nuo 1944 m. ) su sovietais kovojo apie 70 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų, iš kurių apie 25 tūkstančius žuvo, daugelis jų buvo ištremta.
     Niekam ne paslaptis, kad kai kurios politinės partijos ir organizacijos propaguoja sovietinius – komunistinius idealus ir komunizmo restauravimą bei sugrįžimą į SSSR sudėtį. Į Lietuvą yra nukreipta daugelis nedraugiškų rusiškų masinės informacijos priemonių šaltinių.
     Susidaro įspūdis, kad Lietuvos gynyba aukščiausiu politiniu lygmeniu griaunama iš vidaus ir nuo viršaus. Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas 2008 04 30 Tamstoms apie Krašto apsaugos Savanorių Pajėgų ateities perspektyvą rašė ( laiškas pridedamas ), tačiau apie Jūsų nuostatas šiais klausimais dar nežinome.
     Pereinant prie profesionalios kariuomenės, padidinamas karių efektyvumas tarnybai. Likusieji jauni piliečiai lieka „už borto“ t.y. mobilizacijos arba būtinos piliečių ginties atveju daugelis nemokės elgtis.

     Todėl Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas ragina, kuriant profesionalią kariuomenę, gausinti Krašto apsaugos Savanorių pajėgas, neatsisakyti privalomosios tarnybos ir siūlo:

1. Kviesti į artimiausius karinius dalinius vienai dienai visus jaunuolius , kuriems tais metais sukako arba sukaks 18 – ka metų. Tą dieną jie būtų supažindinami su Lietuvos Respublikos kariuomene. Ši diena turi būti numatyta Vyriausybės nutarimu metų viduryje ( birželio – rugpjūčio mėn.), nedarant išimčių nė vienam to amžiaus jaunuoliui.
2. Visi jaunuoliai ( Lietuvos Respublikos piliečiai ) turi atlikti privalomąją karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje, kurios trukmė būtų 2 mėnesiai. Vienas mėnuo skiriamas jaunojo kario kursui, po kurio karys prisiekia Lietuvos Respublikai, o antrą mėnesį atlieka tikrąją karo tarnybą.
3. Jaunuoliai – pacifistai taipogi atlieka tokios pat trukmės tarnybą kariniuose daliniuose tiktai be ginklo. ( Tvarko artimą ir tolimą teritoriją, užsiima gamtosauginiais klausimais, tvarko apleistas kapines, istorines vietoves ir istorinius paminklus, padeda našlaičiams, pagyvenusiems, varguoliams, dirba ūkinius darbus ir t.t. ).

     Vilniaus miesto sąjūdininkų įsitikinimu jaunuoliai, atlikę tokią dviejų mėnesių karo tarnybą bus paruošti Tėvynės gynybai, o taip pat žinos kaip elgtis renginiuose, atliekant valstybės himną, užeinant į šventyklas, kapines, bus parengti kaip turėtų elgtis galimų sambrūzdžių, riaušių metu bei pažeidus viešėją tvarką , rimtį ir pan ; galės
pretenduoti į profesionalią kariuomenę.

Susirinkimo pirmininkas L. Kerosierius

Sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837
L.Kerosierius +370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas + 370 699 37691
El. paštas vilnius@sajudis.com
Internetinė svetainė http://www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com