Pagrindinis

 

LT     EN     RU


    37. DĖL  SAVANORIŲ

Lietuvos Respublikos Prezidentui V.Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Č.Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G.Kirkilui
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos Ministrui J. Olekui

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo

K R E I P I M A S I S

Dėl Krašto apsaugos Savanorių Pajėgų ateities perspektyvų

Vilnius,  2008 04 30
     Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 skirsnio 3 straipsnį: niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
     Kitaip tariant, kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis pagal konstituciją turi teisę ginti valstybę bet kokios grėsmės atveju. Iš to seka loginė išvada, kad jam turi būti sudarytos sąlygos rengtis šios konstitucinės teisės įgyvendinimui.
     Tačiau, mūsų manymu, šis Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnis yra pažeistas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu: Dėl Krašto Apsaugos Sistemos plėtros programos patvirtinimo, 2006m. Liepos 4d. Nr. X-743, 18.2 punktas, pagal kurį yra apribotas iki 6500 Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgų (KASP) karių – savanorių skaičius. Tuo remdamiesi Lietuvos kariuomenės vadovybė ir KAM ministerija išleido eilę dokumentų ir įsakymų. Pavyzdžiui, pagal KAM ministro patvirtintas Transformacijos gaires bei kitus įsakymus Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgų savanorių skaičius yra ribojamas iki 6500. Kitais žodžiais tariant, iš Lietuvos Respublikos piliečių atimama teisė ginti savo valstybę grėsmės atveju.             Kariuomenė gali suteikti galimybę ruoštis tik 6500 Lietuvos Respublikos piliečių pasipriešinimui grėsmės atveju. Likusieji (3,4 milijono) lieka be šios teisės, tai yra pagal Konstituciją jie turi teisę priešintis, tačiau Lietuvos Respublikos seimo nutarimas bei KAM įsakymai nesuteikia jokios galimybės ruoštis šios teisės įgyvendinimui.
     Kitos alternatyvos kaip ruošti piliečius pasipriešinimui Lietuvoje nėra. Žinoma, galima paminėti Šaulių Sąjungą, tačiau ši visuomeninė organizacija neturi pakankamai materialinių ir žmogiškųjų resursų, kad galėtų vykdyti rimtą piliečių ruošimą pasipriešinimui, ji gali būti naudojama tik kaip priedas prie pagrindinio ruošėjo KASP.
     Lietuvos Sąjūdžio ir kitų patriotinių organizacijų įsitikinimu savanorių skaičiaus Lietuvos Respublikos seimo nutarime ir visuose KAM dokumentuose apribojimas iki 6500 turėtų būti atšauktas, o vietoje jo turėtų atsirasti nuostata – pagal poreikį, tai yra sudaryta teisė visiems norintiems Lietuvos Respublikos piliečiams gauti įvairaus intensyvumo (intensyvumas būtų pritaikomas prie piliečių užimtumo ir galimybių) kovinį parengimą – galimybę rengtis konstitucinės teisės įgyvendinimui reikalui esant.
     Žinoma, keliant šį klausimą gali būti sakoma, kad įstojus į NATO ir ES pasikeitė prioritetai ir todėl gynybai skirtos lėšos buvo perskirstytos, o savanorių skaičius ribojamas. Tačiau, mūsų nuomone, net ir skurdžiais resursais KASP privalo turėti galimybę didinti karių skaičių kiek tik reikia. Resursus galima būtų balansuoti didinant arba mažinant karių - savanorių rengimo intensyvumą. Pavyzdžiui, 90 procentų savanorių gautų žemo intensyvumo rengimą (2-3 dienos per metus), o likusieji, kurie gali ir turi laiko - aukšto intensyvumo rengimą (10 ir daugiau dienų per metus), taip kaip Skandinavijos valstybių modelyje Home Guard (analogai mūsų KASP-ui). Pavyzdžiui, Norvegijos Home Guard pajėgas sudaro apie 80 000 savanorių. Šios valstybės gyventojų skaičius yra artimas Lietuvai, ji taip pat priklauso NATO. Tuo tarpu Lietuva, turinti 6000 savanorių ribą, turi tik apie 5000 savanorių, nors iki 2004 metų turėjo apie 15 000 karių savanorių.
     Prašome Jūsų atkreipti dėmesį, kad minėti apribojimai pažeidžia 3-ojo Konstitucijos straipsnio nuostatas (piliečių teisę pasiruošti ginti valstybę).


Susirinkimo pirmininkai:
L.Kerosierius
H. Martinkėnas

P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837
P. Rutkauskas + 370 699 37691
L.Kerosierius +370 5 231 81 11, El. paštas vilnius@sajudis.com
Internetinė svetainė http://www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com