Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     35. DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Česlovui Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo

N U T A R I M A S

DĖL SĄVARTYNO KAZOKIŠKĖSE STATYBOS

Kazokiškių bendruomenė laimėjo tarptautinę bylą
prieš Lietuvos Vyriausybę

Vilnius,  2008 04 30

     Gavęs iš Jungtinių Tautų Organizacijos Orhuso (Aarhus) Konvencijos atitikimo priežiūros komiteto (Aarhus Compliance Committee), veikiančio Ženevoje, išnagrinėtas dvi Kazokiškių bendruomenės (suinteresuotos visuomenės) bylas prieš Lietuvos Respubliką (byla Nr. ACCC/C/2006/16) ir Europos Sąjungą (byla Nr. ACCC/C/2007/17) dėl veiksmų, neatitinkančių Orhuso Konvencijos 4, 6, 7 ir 9 straipsnių reikalavimų, priimant sprendimus dėl Kazokiškių sąvartyno Lietuvoje steigimo bei finansavimo, 2008-02-12 JTO Orhuso konvencijos priežiūros komitetas Ženevoje komunikavo Preliminarų sprendimą Kazokiškių bendruomenės byloje prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybę (byla Nr. ACCC/C/2006/16). Šių metų vasario 14 dieną susirinkusios Vilniaus Sąjūdžio ir Kazokiškių bendruomenės tarybos kreipėsi į Jus pateikdamos nutarimą , kurį žemiau pateikiame:
     Vilniaus Sąjūdžio taryba ir Kazokiškių bendruomenės taryba nutaria:

1 Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno steigimas pažeidžia ne tik Kazokiškių bendruomenės, Vilniaus krašto, bet ir visos Lietuvos kultūrinius, etninius, istorinius, gamtosaugos, kitus socialinius bei ekonominius interesus, Vilniaus Sąjūdžio taryba įsitraukė tęsti teisminius bei neteisminius veiksmus Lietuvos bei tarptautinėse institucijose siekiant uždrausti Kazokiškių sąvartyno veiklą, šalinti daromą žalą gamtai, istoriniam paveldui, žmonėms ir kitoms vertybėms.

2. Artimiausiame tarybos posėdyje patvirtinti priimtų veiksmų ir sprendimų įgyvendinimo planą, kad Kazokiškių bendruomenės ir visos Lietuvos visuomenės interesai, kuriuos pažeidžia Kazokiškių sąvartyno neteisėtas įsteigimas ir eksploatavimas, būtų tinkamai atstatyti ir kompensuoti.

3. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą dėl specialios komisijos ir skubių priemonių plano sudarymo bei įgyvendinimo siekiant nutraukti Lietuvos visuomenės interesus pažeidžiantį Kazokiškių sąvartyno eksploatavimą.

4. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą prašant skubos tvarka svarstyti jau parengtą Seimo nutarimo projektą Nr. XP – 1580 „Dėl sąvartyno Kazokiškėse uždraudimo“.

5. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą dėl neteisėtu Kazokiškių senojo ir naujojo sąvartyno eksploatavimu padarytos žalos gamtai, kultūros paveldui ir suinteresuotai visuomenei atlyginimo bylos inicijavimo viešojo intereso pagrindais.

6. Dėkoja Lietuvos žmonėms, mokslininkams, Katalikų Bažnyčiai, valstybės institucijoms, Seimo bei 2007 metais rinktų Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, valdžios institucijoms ir visuomeninėms organizacijoms, gynusioms Lietuvos istoriją bei gyventojų buitį.
     Nė iš vienos institucijos atsiliepimų, pasiūlymų ir rekomendacijų negavome.
LR Seimas į Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programą K. Starkevičiaus 2006 metais užregistruotą Seimo nutarimo projektą Nr. 1580 – “ Dėl sąvartyno Kazokiškėse uždraudimo “ neįtraukė.
     2008 metų kovo mėnesio 5 – 7 dienomis Jungtinių Tautų Organizacijos Orhuso Konvencijos priežiūros komitetas 2008 03 15 patvirtino sprendimą, jog Lietuva pažeidė suinteresuotos visuomenės (Kazokiškių bendruomenės) teises ir teisėtus interesus, kuriuos garantuoja Orhuso Konvencija, kas reiškia, kad sąvartyno statybos sprendimai buvo priimti visiškai ignoruojant suinteresuotą visuomenę. Konkrečiai, KTO Orhuso konvencijos priežiūros komitetas konstatavo, kad Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso Konvencijos 6 str. 2, 3, 5, 7 punktus, 7 straipsnį ir 9 str. 2 ir 3 punktus.
     Vienok, nuo galutinio sprendimo praėjus beveik dviem mėnesiams, jokia valstybinė institucija nesiima jokių veiksmų sprendžiant problemas, kurias sukėlė teisės normų pažeidėjai, nepajudino piršto dėl daugiau nei šimto žmonių teisėtų interesų tinkamo išsprendimo, dėl sąvartyno statybos apeinant suinteresuotos visuomenės teises. Darosi akivaizdu, kad Lietuvos valdžios ir valdymo institucijoms labiau rūpi susikompromitavusių valdininkų medžioklė nei Lietuvos tarptautinė atsakomybė už Orhuso Konvencijos pažeidimus, kuri jau dabar Lietuvą „reprezentuoja“ pasauliniu mastu kaip Orhuso Konvencijos pažeidėją.
     Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas kreipiasi į Jus ir prašo:
1. Įtraukti į VIII sesijos Seimo darbotvarkę skubos tvarka svarstyti Seimo nutarimo projektą Nr. 1580 – „Dėl sąvartyno Kazokiškėse uždraudimo “ .
2. Įpareigoti vyriausybę iki 2008 05 23 dienos pateikti visuomenei išsamų paaiškinimą, kodėl Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso Konvencijos 6 str. 2, 3, 5, 7 punktus, 7 straipsnį ir 9 str. 2 ir 3 punktus, nurodant aplaidžiai dirbusias institucijas ir darbuotojus.
3. Įpareigoti vyriausybę iki 2008 05 30 dienos pateikti oficialų atsakymą pagal Orhuso Konvencijos pažeidimus Vilniaus Sąjūdžio skyriaus ir Kazokiškių bendruomenės taryboms.
4. Patraukti atsakomybėn asmenis pažeidusius įstatymus rengiant Kazokiškių sąvartyno statybos planus.
5. Kviečiame visuomenę nebalsuoti LR Seimo rinkimuose už valdančiosios daugumos partijas, rėmusias ir propagavusias Kazokiškių sąvartyno statybą, bei tų partijų narius vienmandatėse rinkiminėse apygardose.
Pridedame: Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos medžiagą originalo – anglų kalba ir vertimą į lietuvių kalbą .
Prašome Seimo pirmininką įpareigoti išdalinti pilną mūsų pateiktų dokumentų komplektą kiekvienam Seimo nariui.

Susirinkimo pirmininkai:
L.Kerosierius
H. Martinkėnas

P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8673 95837
P. Rutkauskas 8 699 37691
L.Kerosierius 231 81 11, El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė http://www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com