Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     34. DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Česlovui Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui
Lietuvos Respublikos finansų ministrui Rimantui Šadžiui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo
P A R E I Š K I M A S
Dėl valiutinių indėlių grąžinimo

Vilnius,  2008 04 30
     Kreipiamės į jus prašydami imtis iniciatyvos sprendžiant „Vnešekonombank“ indėlių gražinimo problemą.
2000 06 13 buvo priimtas LR įstatymas “Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo“. Daugelis žmonių priverstinai laikė pinigus „Vnešekonombanke“. Šis įstatymas yra neveikiantis.
2007 12 20 Seimo posėdyje buvo priimtas nutarimas „Dėl padėties sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimus“.
     Tiek 2007 01 16 LR Seimo rezoliucija “Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo“, tiek LR Seimo narių grupės 2007 06 28 iškelti klausimai Nr.410-124 bei Užsienio reikalų ministro P. Vaitiekūno atsakymai, tiek LR Prezidento nesėkmingas bandymas aukščiausiu lygiu atkreipti Rusijos dėmesį į šią problemą tik patvirtina, kad Lietuvos institucijos nesugeba apginti valstybės ir jos piliečių interesų dėl SSSR okupacijos žalos atlyginimo.
     LR Vyriausybė naudojosi užsienio valiuta, tam panaudodama „Vnešekonombanke“ esančius indėlius.
Finansų ministerija daugiau kaip šešiolika metų naudojosi indėlininkų indėliais užsienio valiuta nemokėdama palūkanų. 1993,1994 metais komerciniai bankai už indėlius JAV doleriais mokėdavo iki 120% metinių palūkanų. Finansų ministerija pati kreditavo ūkinius subjektus (apytiksliai) iki 80% metinių palūkanų. Dolerio kurso kritimas indėlininkams padarė nuostolių, tuo tarpu finansų ministerija gavo pelną. Susidaro įspūdis, kad valiutinių indėlių laikymą, kaupimą, panaudojimą, grąžinimą ir viešinimą gaubia daug paslapčių.
     Žinoma, kad Lietuvos piliečių indėliai užsienio valiuta buvo sukaupti ir laikomi Vnešekonombank“ Lietuvos skyriuje. Paskelbus Nepriklausomybę šiais indėliais disponavo Lietuvos Respublikos vyriausybė. Tai patvirtina LR Vyriausybės ministro pirmininko Algirdo Brazausko 2005 metų vasario 23 dienos komentarai dienraštyje „Lietuvos rytas“ dėl „Vnešekonombank“ indėlių grąžinimo, kuriame ministras pirmininkas teigė: ... „prarastas gyventojų santaupas „Vnešekonombank“ Lietuvos skyriaus indėlininkams reikia kompensuoti iš mūsų šalies biudžeto. Pritrūkę kantrybės mes nuėjome kitu keliu ir manome, kad nieko kito nelieka kaip palaipsniui išmokėti žmonėms likusius pinigus.“ Tačiau po A. Brazausko pasisakymo problemos sprendimas nepajudėjo. Finansų ministerija neteikė informacijos apie indėlininkų sąskaitų likučius, kiek valstybė skolinga indėlininkams ir kokiame banke saugomi indėliai.Valdininkų atsirašinėjimas tęsiasi ir toliau, klausimas rimtai nėra sprendžiamas.
      Seimo pavasario sesijoje bus svarstomas Seimo narių Antano Stasiškio ir kt. teiktas projektas XP-2604 „Dėl padėties sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimus“.
     Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas, suprasdamas Lietuvos piliečių teisėtus reikalavimus, atkreipdamas dėmesį, kad Lietuvos valdžios institucijos grubiai pažeidė Lietuvos ir Europos Sąjungos įstatymus bei vilkina paaiškinti žmonėms susidariusią situaciją ir ignoruoja indėlių grąžinimą, prašo:
1. Paaiškinti visuomenei ir indėlininkams, kiek valiutinių indėlių pasiglemžė SSSR ir kiek naudojosi Lietuvos vyriausybė. Tada išaiškėtų padėtis ir susidarytų juridinis precedentas indėlininkams kreiptis į Rusiją dėl žalos atlyginimo.
2. Paskelbti oficialiai, kur yra sukaupti Lietuvos piliečių valiutiniai indėliai, buvę „Vnešekonombanko“ Lietuvos skyriuje, kiek jų yra litais arba konvertuojama valiuta, kas jais disponuoja bei kiek ir kokiems tikslams jų buvo panaudota.
3. Priimti nutarimą, įpareigojanti LR Vyriausybę sudaryti veiksmų planą, kuriuo remiantis būtų pradėtas indėlių „Vnešekonombank“ grąžinimas fiziniams asmenims, numatant indėlių grąžinimo ir pabaigos grafikus.
4. Šį konferencijos kreipimąsi pridėti prie Seimo nutarimo projekto Nr. XP-2604 „Dėl padėties sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimus“ teikiamų dokumentų.
5. Leisti indėlininkų atstovams dalyvauti Seimo nutarimo projekto Nr. XP – 2604 svarstymo procedūrose.

Susirinkimo pirmininkai:
L.Kerosierius
H. Martinkėnas

P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837
P. Rutkauskas +370 699 37691
L.Kerosierius +370 5 231 81 11, El. paštas vilnius@sajudis.com
Internetinė svetainė http://www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com