Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     26. Dėl "Leo Lt"

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Jo Ekscelencijai Valdui Adamkui

Vilniaus Sąjūdžio tarybos

P A R E I Š K I M A S
Dėl Seimo “Leo LT” projekto nepasirašymo

Vilnius 2008 02 07

Vilniaus Sąjūdžio taryba atkreipia dėmesį, kad Seime priimtos Atominės elektrinės įstatymo pataisos yra stambaus kapitalo grupuočių bandymas privatizuoti būsimą Lietuvos elektros ūkį siekiant savanaudiškų tikslų. Todėl pritariame Lietuvos žmonių elektroniniu būdu parašų rinkimo akcijai. Žinodami, kad daugybė Lietuvos žmonių neturi kompiuterių ir negali išreikšti savo valios, Vilniaus sąjūdininkų vardu prašome nepasirašyti Seimo pateikto įstatymo ir pridedame žmonių pasirašomą laišką. ( Žiūrėk kitoje lapo pusėje )

Pagarbiai,

Vilniaus Sąjūdžio
tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, tel. + 370 673 95 837
L.Kerosierius tel. + 370 5 231 81 11, el. paštas: leonaske@takas.lt

Šiam pareiškimui 2008 vasario 8 dieną pritarė mitingo dalyviai prie prezidentūros

Reikalaujame nepasirašyti „Leo LT“ projektą įteisinančio įstatymo, kol nebus atsiklausta Lietuvos piliečių nuomonės.

Vyriausybė, Seimas ir Prezidentas yra laikini. Gyventi pagal „Maximos“ savininkų diktuojamas sąlygas teks paprastiems Lietuvos žmonėms ir jų vaikams.

„Leo LT“ projektą vertiname kaip Lietuvos nacionalinių interesų – piliečių gerovės ir valstybės saugumo – išdavystę.

Sandėris, kurį Lietuvos Vyriausybė ir Seimo dauguma sudarė su vadinamuoju „VP dešimtuku“, yra nusikalstamas:

1. „VP dešimtukas“ nei žodžiu, nei raštu neįsipareigojo pastatyti naują atominę elektrinę. Priešingai - jie atvirai deklaravo, kad sieks tik naudos sau. Atominės elektrinės projektas, jeigu būtų orientuotas į visų Lietuvos žmonių interesą naudotis pigesne elektros energija, neatneštų akcininkams greitos naudos. Tai leidžia daryti logišką išvadą, kad „VP dešimtukui“ bus naudingiau, jei atominė jėgainė nebus statoma, o elektra bus gaminama deginant brangstančias „Gazpromo“ dujas.

2. Dėl „VP dešimtuko“ noro gauti greitos naudos kartą jau buvo paminti Lietuvos interesai. Prieš pat euro įvedimą padidinus elektros kainas, Lietuvos infliacijos rodikliai nebeatitiko Mastrichto kriterijų, ir Lietuvai nebuvo leista įsivesti euro.

3. Steigiant „Leo LT“ Lietuvos piliečiai yra apiplėšti, nes valstybės nenaudai buvo pakeistas valstybės turto ir privačios VST turto vertės santykis. Valstybės turtas nuvertintas dirbtiniu būdu, o ne lyginant realias investicijas – jų paprasčiausiai nebuvo.

4. Bendrovės, sudarančios nacionalinį investuotoją, neįnešė į jį nė lito – tik akcijas. Todėl elektrinės statybos išlaidos guls ant Lietuvos piliečių pečių. Elektros vartotojai bus priversti mokėti už elektrą kainą, kuri garantuos „Leo LT“ didžiulius viršpelnius - iš jų ir bus statoma (jei apskritai statoma) elektrinė.

5. Jei Lietuvos valstybė vis dėlto nepasiduos privataus investuotojo diktatui ir statys naują jėgainę, Atominės elektrinės įstatymas leidžia „Maximos“ savininkams pasitraukti iš projekto, atsiimant iš valstybės kelis milijardus litų, kurių jie neuždirbo. Tai gali įvykti kaip tik tuo metu, kai valstybei ir jos piliečiams tų lėšų reikės atominės jėgainės ir jungčių su Europa projektui vykdyti.

6. VP dešimtukas gali parduoti savo akcijas pirkėjui, kuris strateginiame objekte atstovaus Lietuvai nedraugiškų valstybių interesus.

7. Žodžiai „socialinė atsakomybė“, kaip „saugiklis“ įrašyti į Atominės elektrinės įstatymą, „Maxima.LT“ savininkams yra tuščias garsas. Tai liudija ne tik jau minėtas atvejis, kai elektros kainos didinimu buvo prisidėta prie euro neįvedimo, bet ir ankstesnė šios verslininkų grupės veikla.

2002 metais „Vilniaus Prekyba“ ištraukė iš kiekvieno Lietuvos piliečio kišenės po 23 litus – pasinaudodama invalidų draugija „Spindulys“ ir manipuliuodama įstatymų lengvatomis, susigrąžino iš valstybės biudžeto 76 milijonus litų pridėtinės vertės mokesčio.

Pelno ši bendrovė siekia bet kuria kaina, nesibodėdama jokių priemonių. Pradėjusi diktuoti sąlygas mažmeninės prekybos rinkoje, ji prievartauja Lietuvos maisto gamintojus, versdama juos pasirašyti itin nenaudingas sutartis ir taip žlugdydama smulkųjį verslą. Žmonės „Maximose“ dirba vergiškomis sąlygomis už minimalius atlyginimus.

Reikalaujame:

1. Nepasirašyti Atominės elektrinės įstatymo pataisų ir nepritarti „Leo LT“ projektui, kol nežinote Lietuvos piliečių nuomonės.

2. Surengti referendumą, kad Lietuvos piliečiai galėtų pasakyti, ar sutinka statyti atominę elektrinę tomis sąlygomis, kurias siekia įteisinti Vyriausybė, Seimo dauguma ir „Maximos“ savininkų bendrovė „NDX energija“.

3. Nedelsiant kreiptis į Europos Sąjungą, kad būtų leista pratęsti Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko darbą.

Kiekvienas asmuo gali Reikalavimą pasirašyti tik vieną kartą. Pateikite tikslius savo duomenis, nuo to priklauso, ar Jūsų balsas bus įskaitytas.

Vardas:
(privalomas)
Pavardė:
(privalomas)
Miestas:
(privalomas)
El. paštas arba telefonas:
(privalomas, nebus skelbiamas viešai)

 
Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com