Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų.
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
Žiniai
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl sovietų sušaudyto LR Užsienio reikalų ministro atminimo įamžinimo


Vilnius, 2016-07-20

2005-02-17 laikraštis „Lietuvos aidas“ atspausdino Gedimino Adomaičio straipsnį „Sušaudytas ministrų kabinetas“, kuriame įvardyti sovietinės okupacijos metu sušaudyti LR Užsienio reikalų ministrai. 2015.10.30 laikraštis „XXI amžius“ atspausdino G. Adomaičio patikslintą straipsnį „Sušaudytas ministrų kabinetas“, kuriame įvardytas sovietinės okupacijos metu sušaudytas LR Užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Černeckis.
2012-08-09 Amžinybėn išėjęs monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Seimo narys Rytas Kupčinskas kreipėsi į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę „Dėl tarpukario ministrų kabineto narių pagerbimo“. Po to Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (LSVST) ir eilė patriotinių organizacijų parėmė šią iniciatyvą kreipdamiesi į atsakingas Lietuvos institucijas dėl sušaudytų buvusių LR ministrų atminimo įamžinimo Atminimo lentomis.
Apie tai buvo skelbiama žiniasklaidoje ir viešinama atsakingoms institucijoms, Seimo nariams ir visuomenei.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 2016 liepos 05 d. (protokolas Nr. NV-2187) pasiūlė į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą įtraukti 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo Vilniuje projektą ir leidinio apie 1940-1945 metais sušaudytus Lietuvos Respublikos vyriausybės narius parengimą ir išleidimą.
Žinoma, kad sovietinės okupacijos laiku labai nukentėjo Užsienio reikalų sistemos darbuotojai, o ministras buvo sušaudytas. Manome, kad sušaudyto Užsienio reikalų ministro atminimą reikėtų įamžinti Atminimo lenta prie ministerijos pastato.
LSVST palankiai vertintų tokį sprendimą ir visomis įmanomomis priemonėmis skatintų ir padėtų įgyvendinti projektą.
Pridedame laikraščio „XXI amžius“ kopiją.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas


Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, G. Adomaitis +370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com