Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2016-03-02 dienos

          D A R B O T V A R K Ė

Kovo mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis
1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
3. Apie Sąjūdžio XV suvažiavimą,
3. 1. Vilniaus Sąjūdžio delegatų sąrašas ir jo patikslinimai – L. Kerosierius,
3. 2. NEPRIPAŽINTŲ Kauno Sąjūdžio delegatų į suvažiavimą sąrašas,
3. 3. Vilniaus Sąjūdžio tarybos kvietimas Sąjūdžio pirmininku rinkti R. Kupčinską ir rezoliucijos „Dėl informacijos sklaidos apie Sąjūdžio veiklą“ nesvarstymas suvažiavime,
3. 4. Grupės Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių 2015-05-05 d. laiškas A. Tučkui – N. Balčiūnienė,
3. 5. Grupės Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių 2016-02-20 laiškas Lietuvos Sąjūdžio XV suvažiavimui „Dėl Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklos gaivinimo“ – N. Balčiūnienė,
3.6 Biržų skyriaus rekomendacija Lietuvos Sąjūdžio pirmininku rinkti R. Kupčinską,
3.7. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko L. Kerosieriaus
nuomonė „Replika po balsavimo“,
3. 8. Apie Vilniaus Sąjūdžio tarybos 2013-06-19 DEKLARACIJOS „Pasitarnaukime
Lietuvai“ įgyvendinimą,
3.9 Sąjūdžio suvažiavimo rezoliucijoms įgyvendinti skirti ypatingą dėmesį,
4. Laiškas Lietuvos Sąjūdžio tarybos vadovams dėl reguliaraus naudojimosi patalpa posėdžiams būstinės I-me aukšte – L. Kerosierius,
5. Apie vasario mėnesio aktualijas Lietuvoje – G. Adomaitis,
6. Apie jaunimo žygį Gedimino prospektu 2016-03-11 - M. Sidaravičius,
7. Apie 2016-02-25 Balio Gajausko 90-ties metų jubiliejaus minėjimą. Tai daugiausiai pasaulyje 35 metus kalėjęs ir 2 metus nuteistas tremtyn. Jo kandidatūrą 1979 metais JAV kongresas buvo pasiūlęs Nobelio premijai gauti. Jis yra Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, apdovanotas aukščiausiais valstybės apdovanojimais. Jo, žymiausio pasaulio kalinio, jubiliejus buvo paminėtas kuklioje sausakimšoje KGB rūmų salėje. Jį sveikino ir įteikė dovanas Prezidentės atstovas, Nepriklausomybės akto signatarai A. Endriukaiti, B. Vailionytė, sesuo N. Sadūnaitė, Seimo narys R. Kupčinskas, žymūs visuomenės veikėjai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Vilniaus Sąjūdžio ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai ir kt. Nuostabią dovaną įteikė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyrius. Jo nesveikino Seimo pirmininkė ir Vyriausybės vadovas. Kai kurių minėjimo dalyvių manymu B. Gajausko jubiliejus turėjo būti paminėtas didingai valstybiniu mastu.
8. Apie priimtų nutarimų vykdymą – tarybos nariai,
9. Apie Lietuvos Sąjūdžio tarybos veiklą – A. budriūnas
9. Įvairūs

Tarybos posėdžiai 2016 m. vyks: kovo 2, 16 d., balandžio 6, 20 d. , gegužės 4. 18 d., birželio 1, 15 d. liepos 5, 20 d. rugpjūčio 3, 17 d., rugsėjo 7,21 d., spalio 5,19 d., Lapkričio 2. 16 d., gruodžio 7, 21 d. Pradžia 17 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Asakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel.: +370 673 95 837, L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com