Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Lietuvos generalinei prokuratūrai
Lietuvos gyvenmtojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui
Lietuvos Mokslų Akademijai
Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekai
Lietuvos krašto apsaugos ministerijai
Lietuvos literatūros ir tautosakos institutui
Kultūros departamentui prie Kultūros ministerijos
Vilniaus miesto savivaldybei
Žiniasklaidai

         
Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo

Vilnius, 2015 - 08 - 05

     2015-08-05 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba svarstė siūlymus pašalinti atminimo lentą nuo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado, skirtą Lietuvos patriotui Jonui Noreikai – Generolui Vėtrai atminti.
Taryboje vieningai nutarta, kad toks siūlymas nepriimtinas.
     Tokiu siūlymu tik pademonstruojama koks gilus bolševikinis įšalas šiandieninėje Lietuvoje. Lietuvos žmonės, patyrę dvejų militaristų priespaudą karo metu, atgavus nepriklausomybę smarkiai apsiriko: atleidę savo kankintojams, jie pamiršo, kad bolševizmas gyvas, tik pasikeitė jų puolimo metodai.
      Jau atgimimo pradžioje pastebėta, kad engėjai greitai pakeitė taktiką – vietoje atgailos ir pasitraukimo jie perėjo į aktyvų puolimą tuo stengdamiesi uždengti savo buvusius nusikaltimus.
     Siūlymas panaikinti Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimą – vienas iš tokios kovos epizodų.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba pritardama visiems pažangiems Lietuvos judėjimams ir organizacijoms reikalauja:
     Palikti Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lentą savo vietoje ant Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado.
     Šmeižikiškus pareiškimus privalo ištirti Lietuvos prokuratūra,
     Siūlome nuimti atminimo lentą (lietuvių ir rusų kalba) Jono Noreikos – Generolo Vėtros išdavikei poetei Valerijai Valsiūnienei, esančią prie namo Vilniuje Vytauto gatvė Nr. 3.
     Papildomai informuojame, kad poetė V. Valsiūnienė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti.
     Prašome Jūsų pagal kompetenciją ištirti laiške dėstomas aplinkybes ir pateikti nuomonę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Rutkauskas, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, P. Rutkauskas +370 699 37691, G. Adomaitiss + 370 611 30131 el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com