Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei
LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkei Dangutei Mikutienei
LR generaliniam prokurorui Dariui Valiui
Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentei Birutei Valionytei
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimų valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiajai tyrėjai, atliekančiai skyriaus viršininko funkcijas R. Vitienei
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai

           K R E I P I M A S I S

     Aiškėja Rūtos Gajauskaitės mirties aplinkybės

Vilnius, 2015-04-15
     2015-02-04 d. kreipėmės į Jus dėl Rūtos Gajauskaitės ir prašėme išsiaiškinti mirties aplinkybes ir asmenis, galimai kaltus dėl jos mirties, patraukti atsakomybėn ir prašėme paaiškinti, ar Lietuvos medikai tinkamai laikosi Hipokrato priesaikos (laišką pridedame).
Per praėjusį laikotarpį visos institucijos įsiklausė į Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimasi ir nuoširdžiai vykdė tarybos prašymą.
     2015-03-12 gavome raštą iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento, kuriame rašoma, kad Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės Antakalnio filialo gydytojams buvo skirtos drausminės nuobaudos (laišką pridedame).
     2015-04-10 gavome raštą iš LR Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės, kuriame ji aiškina, kad Akreditavimo tarnyba atlikusi kokybės kontroles nustatė teisės aktų pažeidimus ir VšĮ Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės Antakalnio filialui ir VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei taikė kontrolės priemones ir sankcijas (laišką pridedame).
     Vilniaus administracija ir ministrė dėl konfidencialumo neatskleidė pažeidimų ir taikytų priemonių.
     Nuoširdžiai dėkojame institucijoms operatyviai sureagavusioms į mūsų raštą ir atlikusioms daug darbų aiškinantis R. Gajauskaitės mirties aplinkybes.
     Manome, kad minimus dokumentus panaudos LR generalinė prokuratūra ir kitos institucijos.
     Žinoma, kad ne tik čia paminėtose ligoninėse iškyla daug problemų dėl ligonių priežiūros. Kyla klausimai ar visose Lietuvos SVEIKATOS INSTITUCIJOSE Lietuvos medikai tinkamai laikosi Hipokrato priesaikos.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Socialinės ir ekonomikos grupės vadovė R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 3448
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

P R I E D A S

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei
LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkei Dangutei Mikutienei
LR generaliniam prokurorui Dariui Valiui
Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     Dėl Rūtos Gajauskaitės mirties aplinkybių


Vilnius, 2015-02-04
     2015-01-30 d. apie pirmą valandą nakties greitosios pagalbos mašina į Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialą atvežė Aukščiausios tarybos – Atkuriamojo Seimo 1990 – 1992 m. kadencijos narę, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos buvusią atsakingąją sekretorę Rūtą Gajauskaitę. Ligoninės personalas atsisakė priimti ligonę gydymui.
Sunkios būklės ligonę ta pati mašina apie antrą valandą atvežė į Lazdynų universitetinę greitosios pagalbos ligoninę. Ligonė iškart buvo pristatyta į reanimacijos skyrių, kuriame Rūta Gajauskaitė mirė tą pačią dieną apie 14 val.
Primename, kad Rūta Gajauskaitė sausio 29 d. aktyviai darbavosi.
     2015-02-03 aktyvią sąjūdininkę, žymią politikę, skriaudžiamųjų gynėją, teisininkę, aplinkosaugininkę Rūtą Gajauskaitę bendražygiai ir bendraminčiai palydėjo į paskutinę kelionę Antakalnio kapinėse, šalia Sausio 13-osios aukų.
Prašome nedelsiant išsiaiškinti Rūtos Gajauskaitė mirties aplinkybes ir asmenis, galimai kaltus dėl jos mirties, patraukti atsakomybėn.
     Prašome paaiškinti, ar Lietuvos medikai tinkamai laikosi Hipokrato priesaikos.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Socialinės ir ekonomikos grupės vadovė R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 3448
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.comP R I E D A S NUORAŠAS NUO FIRMINIO BLANKO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTAS


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai 2015-03-12 Nr. A51-26153/15 (3.3.12.1-EM4)
Gedimino per. 1 Į 2015-02-04 kreipimąsi
LT-01103 Vilnius

          DĖL KREIPIMOSI

     Jūsų 2015 m. vasario 4 d. kreipimasis dėl Rūtos Gajauskaitės mirties aplinkybių išnagrinėtos Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje kartu su viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties administracijomis.
     Informuojame, kad Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
     Išnagrinėjus viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo ir viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų, tiesiogiai teikusių sveikatos priežiūros paslaugas pacientai R. Gajauskaitei veiksmus, buvo nustatyti pažeidimai, kuriuos įvertinus viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo gydytojams buvo skirtos drausminės nuobaudos. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 58 „Dėl sveikatos p[priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo 4.2. punktų viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė kreipsis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl drausmines nuobaudas gavusių gydytojų profesinės kompetencijos patikrinimo.
Labai apgailestaujame dėl susiklosčiusios situacijos.


Direktorius parašas Gintaras Žandaravičius


Giedrė Lukoševičienė, 2011 2588 El. p. giedre.lukoseviciene@vilnius.lt

P R I E D A S NUORAŠAS NUO FIRMINIO BLANKO

Originalas nebus siunčiamas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai 2015-04-10 Nr. (1. 1. 20) 10-3444
Gedimino per. 1, LT-01 103 Vilnius Į Nr. kreipimąsi

Kopijos
Vyriausybės kancleriui Alminui Mačiuliui Į 2015-02-06 Nr. 27-395
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Seimo Į 2015-02-18 Nr. S-2015-906
Sveikatos reikalų komiteto
pirmininkei Dangutei Mikutienei
Gedimino per. 53, LT-01109 Vilnius
El. p.: sveikrkt@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai Į 2015-02-13 Nr. (ID-540)-2D-910
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

     Informuojame, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrės 2015-02-17 pavedimu Nr. 17-128 „Dėl Rūtos Gajauskaitės mirties aplinkybių“ pateikta informacija, atliko 2015-01-30 pacientei Rūtai Gajauskaitei VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų neplanines kokybės kontroles (toliau – kokybės kontrolės). Akreditavimo tarnyba, atlikusi kokybės kontroles nustatė teisės aktų pažeidimus ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui ir VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei taikė kontrolės priemones ir sankcijas.
Nurodome, kad negalime Jums atskleisti šių kokybės kontrolių rezultatų, nes bet koks paciento medicininės dokumentacijos tyrimas ar vertinimas yra betarpiškai susijęs su konfidencialia paciento informacija, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas ir su paciento asmens duomenimis, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Sveikatos apsaugos ministrė parašas Rimantė Šalaševičiūtė

Ramunė Vaitkevičienė, tel. (8 5) 2615177, el. p.:vaspvt@vaspvt.gov.lt

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com