Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 2015.02.16 šventinių renginių Programos


Vilnius, 2015-02-04

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2014-02-26 d. kreipėsi į Jus dėl to, kad 2014 m. Vasario 16 d. nevyko tradicinis 1949 m. Vasario 16 – sios Deklaracijos pasirašymo metinių minėjimas prie Lietuvos Respublikos prezidento, generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje. Prašėme:
1. Paaiškinti, kokia žinyba (asmenys) priėmė sprendimą – panaikinti iškilmingą 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
2. Įpareigoti atitinkamas žinybas, kad ateityje Vasario 16 – ją būtų organizuojamas iškilmingas 1949–02–16 Deklaracijos paminėjimas prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
     Mūsų nuomone, atsakyti į pirmą punktą būtina todėl, kad visuomenė privalo žinoti, kas mūsų visuomenėje vykdo žmonių supriešinimą, kelia nepasitikėjimą vieni kitais ir tokiu būdu klibina Lietuvos valstybės pagrindus.
2014 -03 – 24 gavome LR Krašto apsaugos ministerijos atsakymą, kuriame buvo paaiškinta, kad 1949–02–16–sios pasirašymas iškilmingai paminėtas Deklaracijos pasirašymo vietoje – partizanų memoriale Minaičiuose Radviliškio rajone. Tuo pačiu paaiškinta, kad Vasario 16 – sios ryte ( ? ) Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėlių pagerbdami Laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininko atminimą, o taip pat partizanų vado atminimas pagerbtas ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, t.y. paminėtos būtinos ir privalomos priemonės (to betrūktų, kad generolo Jono Žemaičio Akademija nepaminėtų Jono Žemaičio Vasario 16 – ąją), o apie tradicinio iškilmingo paminėjimo atšaukimą, žmonių lūkesčių paniekinimą ir ruošiamą šios tradicijos panaikinimą LR Krašto apsaugos ministerijos atsakyme – nei žodžio.
     Susipažinę su 2015 metų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginių programa supratome, kad iškilmingas 1949 – 02 – 16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo paminėjimas prie Lietuvos Respublikos Prezidento, LLKS Pirmininko, generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje nevyks.
Supratome ir tai, kad mūsų 2014-02-26 d. išsakyta nuomonė pasitvirtina.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, ĮVERTINDAMA ŠIO TRADICINIO RENGINIO SVARBĄ, prašo:
1. Atsakyti į mūsų klausimus, pateiktus 2014 – 02 – 26 Pareiškime.
2. Paaiškinti visuomenei – ar minimas tradicinis renginys atšaukiamas visiems laikams ir kokie tokio atšaukimo motyvai?
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, PALAIKYDAMA LIETUVOS ŽMONIŲ SIEKĮ PUOSELĖTI ISTORINĘ ATMINTĮ,
KVIEČIA partizanus, politinius kalinius ir tremtinius, Laisvės kovotojus, sąjūdininkus, jaunimą, studentus, moksleivius, tėvelius ir vaikučius, visus vilniečius ir Vilniaus svečius po iškilmingo Vasario 16 – sios paminėjimo prie Signatarų namų ateiti į aikštę prie Krašto apsaugos ministerijos su Trispalvėmis, gėlėmis ir žvakutėmis ir tokiu būdu pagerbti 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo datą ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto atminimą.

Priedas - Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2014-02-26 d. pareiškimas.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691. Adomaitis: + 370 611 30131 el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


PRIEDAS
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

         K R E I P I M A S I S

     Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 – 02 – 16 d. Deklaracijos
     pasirašymo metinių minėjimo Vilniuje atšaukimo


Vilnius 2014 – 02 - 26
     1944 – 1953 Lietuvoje vyko analogų neturintis partizaninis karas. 1949 vasario 16 d. posėdyje Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) taryba priėmė Deklaraciją, kuri okupuotoje Lietuvoje prilygo Lietuvos Konstitucijai. Partizaninio karo metu kovose su sovietų okupantais žuvo apie 20 tūkst. partizanų, daugelis buvo ištremta. 2009 03 12 LR Seimas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininką generolą Joną Žemaitį – Vytautą paskelbė Lietuvos Respublikos Prezidentu. 2010 metais Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio Deklaraciją pasirašiusiems partizanams po mirties buvo suteiktas signatarų statusas.
     Jau daug metų švenčiant Lietuvos Valstybės Atkūrimo – Vasario 16 – sios valstybės šventę prisilaikoma nusistovėjusios šventinių renginių organizavimo tvarkos:
Iškilmingas trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimas Daukanto aikštėje prie Prezidentūros;
Iškilmingos pamaldos Arkikatedroje;
Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo paminėjimas prie Signatarų namų;
Iškilmingas 1949 – 02 – 16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo paminėjimas prie Lietuvos Respublikos Prezidento, LLKS Prezidiumo Pirmininko, generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje.
Tačiau šiais 2014 metais visų šventės dalyvių nuostabai ši tradicija buvo pažeista. Niekam nežinant ir nieko neperspėjus, iškilmingo paminėjimo prie generolo Jono Žemaičio paminklo šįkart nebuvo.
     Kas ir kokiu tikslu paniekino šią gražią tradiciją? Kas nutarė pademonstruoti visuomenei, kad mūsų valstybėje nesiskaitoma su žmonių nuomone? Juk žmonių minia, atėjusi prie Jono Žemaičio paminklo, buvo paniekinta.
Mūsų nuomone, tradicinio iškilmingo paminėjimo prie generolo Jono Žemaičio paminklo atšaukimas yra negarbingas aktas. Tai signalas, kad ši garbinga tradicija gali būti naikinama arba perkeliama į kitas erdves. Geresnės vietos Vilniuje paminėti 1949 – 02 – 16 d. Deklaraciją tikrai nerasime. Gal kažkam netinka rodoma pagarba Lietuvos Respublikos Prezidentui generolui Jonui Žemaičiui – Vytautui?
     Atkreiptinas dėmesys, kad ši provokacija sukurta prieš prezidento rinkimus, todėl labai svarbu išsiaiškinti, kas šios provokacijos užsakovas.
Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba:
1 Prašo išsiaiškinti ir informuoti visuomenę, kokia žinyba ( asmenys) priėmė sprendimą -
atsisakyti iškilmingo 1949 – 02 – 16 Deklaracijos pasirašymo paminėjimo prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
2 Prašo įpareigoti atitinkamas žinybas, kad ateityje Vasario 16 – ją būtų organizuojamas iškilmingas 1949 – 02 – 16 Deklaracijos pasirašymo paminėjimas prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
3 Įsipareigoja telkti visuomenę į šventinius visuomeninius renginius.Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingas sekretorius A.Budriūnas.


Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas: + 370 699 37691, G. Adomaitis: + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com