Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Ukrainos žmonėms
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

          K R E I P I MA S I S

     Ukraina laisvės kelyje

Vilnius 2014 02 26
     Ukrainiečiai atėjo iš amžių glūdumos ir įsikūrė savo protėvių žemėje. Ukrainos valstybė su savo teritorija įtvirtinta svarbiausiais tarptautiniais aktais.
     Ukrainiečiai, dešimtmečiais badu marinti, tremti, kankinti ir žudyti, paskelbė nepriklausomybę ir ėjo demokratijos keliais. Praėjusį laikmetį visko būta. Laisvės kovotojai prieš 3 mėnesius pasipriešino korumpuotam valdančiajam režimui ir laimėjo. Ant Nepriklausomybės aukuro sudėta daug aukų. Reiškiame užuojautą aukų artimiesiems ir Ukrainos gyventojams. Šlovė kritusiems už Nepriklausomybę. Garbė Ukrainos gyventojams, karžygiams ir didžiavyriams. Tegul Jus laimina Aukščiausiasis ir padeda kasdieniuose darbuose. Ši Jūsų kova neturi analogo pasaulinėse išsivaduojamose iš priespaudos kovose.
     Tėvynė iš Jūsų laukia dar daug darbų. Nepamirškite, kad yra priešų greta Jūsų. Bus naudojamas principas „SKALDYK ir VALDYK“. Išsivaduojamose kovose daug pavyzdžių, kai nugalėtojai susilaukia ir nemalonių.
     Visiems žinoma, kad Jums reikės atlikti labai daug darbų vienijant gyventojus ir sprendžiant būtiniausius uždavinius - pagrindinis yra prezidento rinkimai. Tenka išgirsti, kad atsiranda vis daugiau norinčių prezidentauti Ukrainoje. Iš savo Laisvės kovų patirties žinome, kad bus labai daug žadančių daugybę gėrybių ir politinių nuolaidų. Todėl manome, kad tinkamiausiu kandidatu į prezidento postą turėtų būti pastarojo laikmečio ryškiausia asmenybė kovojusi dėl nepriklausomybės. Laisvės kovotojai ir geros valios žmonės turėtų kelti vieną kandidatą į prezidento postą ir telktis jį išrinkti. Liaudies patarlė sako: kur du pešasi – laimi trečias. Todėl prašome neapsirikti ir nesuklupti. Manome, kad Maidano kovotojai ir geros valios žmonės turėtų tapti mobilizuojančiomis ir konsoliduojančiomis jėgomis prezidento rinkiminėse batalijose.
     Prašome kitų valstybių nesikišti į Ukrainos teritorinį vientisumą.
     Linkime laimės ir sveikatos.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos narys H. Martinkėnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, H. Martinkėnas: + 370 620 85209
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com