Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

          K R E I P I M A S I S

     Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 – 02 – 16 d. Deklaracijos
     pasirašymo metinių minėjimo Vilniuje atšaukimo


Vilnius 2014 – 02 - 26
     1944 – 1953 Lietuvoje vyko analogų neturintis partizaninis karas. 1949 vasario 16 d. posėdyje Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) taryba priėmė Deklaraciją, kuri okupuotoje Lietuvoje prilygo Lietuvos Konstitucijai. Partizaninio karo metu kovose su sovietų okupantais žuvo apie 20 tūkst. partizanų, daugelis buvo ištremta. 2009 03 12 LR Seimas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininką generolą Joną Žemaitį – Vytautą paskelbė Lietuvos Respublikos Prezidentu. 2010 metais Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio Deklaraciją pasirašiusiems partizanams po mirties buvo suteiktas signatarų statusas.
     Jau daug metų švenčiant Lietuvos Valstybės Atkūrimo – Vasario 16 – sios valstybės šventę prisilaikoma nusistovėjusios šventinių renginių organizavimo tvarkos:
Iškilmingas trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimas Daukanto aikštėje prie Prezidentūros;
Iškilmingos pamaldos Arkikatedroje;
Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo paminėjimas prie Signatarų namų;
Iškilmingas 1949 – 02 – 16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo paminėjimas prie Lietuvos Respublikos Prezidento, LLKS Prezidiumo Pirmininko, generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje.
Tačiau šiais 2014 metais visų šventės dalyvių nuostabai ši tradicija buvo pažeista. Niekam nežinant ir nieko neperspėjus, iškilmingo paminėjimo prie generolo Jono Žemaičio paminklo šįkart nebuvo.
     Kas ir kokiu tikslu paniekino šią gražią tradiciją? Kas nutarė pademonstruoti visuomenei, kad mūsų valstybėje nesiskaitoma su žmonių nuomone? Juk žmonių minia, atėjusi prie Jono Žemaičio paminklo, buvo paniekinta.
Mūsų nuomone, tradicinio iškilmingo paminėjimo prie generolo Jono Žemaičio paminklo atšaukimas yra negarbingas aktas. Tai signalas, kad ši garbinga tradicija gali būti naikinama arba perkeliama į kitas erdves. Geresnės vietos Vilniuje paminėti 1949 – 02 – 16 d. Deklaraciją tikrai nerasime. Gal kažkam netinka rodoma pagarba Lietuvos Respublikos Prezidentui generolui Jonui Žemaičiui – Vytautui?
     Atkreiptinas dėmesys, kad ši provokacija sukurta prieš prezidento rinkimus, todėl labai svarbu išsiaiškinti, kas šios provokacijos užsakovas.
Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba:
1 Prašo išsiaiškinti ir informuoti visuomenę, kokia žinyba ( asmenys) priėmė sprendimą -
atsisakyti iškilmingo 1949 – 02 – 16 Deklaracijos pasirašymo paminėjimo prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
2 Prašo įpareigoti atitinkamas žinybas, kad ateityje Vasario 16 – ją būtų organizuojamas iškilmingas 1949 – 02 – 16 Deklaracijos pasirašymo paminėjimas prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje.
3 Įsipareigoja telkti visuomenę į šventinius visuomeninius renginius.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingas sekretorius A.Budriūnas.


Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas: + 370 699 37691, G. Adomaitis: + 370 611 30131
el. p. vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com