Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė
Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Loreta Graužinienė
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz
Przewodnicząca Światowej Wspólnoty Litwinów Danguolė Navickienė
Europosłowie Republiki Litewskiej
Europosłowie Rzeczypospolitej Polskiej
Posłowie na Sejm Republiki Litewskiej
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Posłowie na Sejm Światowej Wspólnoty Litwinów
Ludzie Litwy
Media

     Rada Wileńska Lietuvos Sąjūdis
     (Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba)

          APEL

     W sprawie pomówień ze strony Akcji Wyborczej Polaków na Litwie


Vilnius Dn. 12.02.2014 r.

     Sporą część litewskiego społeczeństwa i organizacji zainteresował apel, wystosowany przez ponad 60 znanych litewskich naukowców i działaczy społecznych do najwyższych instytucji Litwy w sprawie kłamstw rozpowszechnianych przez akcję Wyborczą Polaków na Litwie (AWPL) w kompetentnych instytucjach Unii Europejskiej w sprawie łamania praw mniejszości narodowych na Litwie.
     Konstatujemy, że zgodnie z ustawodawstwem międzynarodowym, Polacy zamieszkali na Litwie mają własne państwo i dlatego nie są zaliczani do mniejszości narodowych. Są oni członkami polskiej wspólnoty i nie mogą pretendować do żadnych przywilejów mniejszości narodowych.
Przypominamy i zwracamy uwagę, że:
1. W 1919 r. wojsko polskie dokonało aneksji i oderwało od Litwy regiony wileński, suwalski, sejneński i puński. Nie zetknęliśmy się z tym, żeby AWPL potępiła dokonywane przez swoich rodaków-okupantów powszechne ludobójstwo w regionach oderwanych od Litwy.
2. Dn. 01.09.1939 r. Niemcy z zachodu, a ZSRR dn. 17.09.1939 r. ze wschodu zaatakowali Polskę i zwyciężywszy dn. 28.09.1939 r. podpisali umowę o podziale pomiędzy sobą jej terytorium. Zwycięscy w Brześciu Litewskim (obecnie – Brześć) wspólną paradą uczcili zwycięstwo. Należy nadmienić, że tego samego dnia Ribbentrop i Mołotow podpisali tajny dodatkowy protokół: „Litwa, za wyjątkiem południowej Suwalszczyzny, zostaje przekazana do strefy interesów Związku Radzieckiego w zamian za część województw warszawskiego i lubelskiego”. Nie zetknęliśmy się z tym, żeby AWPL potępiła faszyzm i stalinizm i walczyła przeciwko prowadzonemu w Polsce w latach 1939-1945 powszechnemu genocydowi państwa.
2.1. Litwa przygarnęła około 15 tys. polskich żołnierzy i oficerów, uciekających przed wojskami hitlerowskimi i stalinowskimi. Nie zetknęliśmy się z tym, żeby AWPL wyraziła wyrazy podziękowania ludziom Litwy za uratowanych polskich żołnierzy. PRZYPOMINAMY, że Litwa była w owym czasie państwem neutralnym, a później stała się łupem spisku Stalina z Hitlerem.
3. Wiele osób jest świadomych tego, że w czasie wojny wielu polskich żołnierzy, oficerów, generałów, policjantów, żandarmów, działaczy państwowych, polityków, rolników, przedsiębiorców, medyków, nauczycieli sowieci aresztowali, umieścili w obozach koncentracyjnych i przeprowadzali masowe egzekucje i mordy. Nie zetknęliśmy się z tym, żeby AWPL publicznie potępiła komunizm i faszyzm lub publicznie wyraziła opinię w sprawie ofiar obywateli Polski.
4. Dn. 11.03.1990 r. Aktu Przywrócenia Niepodległości Litwy nie poparło 6 litewskich Polaków, Deputatów Rady Najwyższej. W zaraniu Sąjūdisu i Niepodległości zgromadzeni przedstawiciele litewskich Polaków próbowali w regionie wileńskim stworzyć autonomię, a niektórzy litewscy Polacy w składzie OMON-u uczestniczyli w niszczeniu litewskich placówek granicznych oraz mordowaniu funkcjonariuszy straży granicznej. Nie zetknęliśmy się z tym, żeby AWPL potępiła Polaków-obywateli Litwy, którzy aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko przywróceniu Niepodległości Litwy.
5. Dn. 10 kwietnia 2010 r., pod Smoleńskiem w niejasnych okolicznościach doszło do katastrofy samolotu, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz delegacja około 100 osób, która leciała do Smoleńska na obchody 70-tej rocznicy mordu w Katyniu. Nie zetknęliśmy się z tym, żeby AWPL potępiła winnych i szukała odpowiedzi na tragedię, która dotknęła Państwo Polskie.
6. O tym, jak bardzo destrukcyjną działalność prowadzi AWPL na Litwie, dobrze wiedzą również najwyżsi przywódcy i politycy Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zetknęliśmy się z tym, żeby przywódcy Państwa Polskiego i elita polityczna upomnieli AWPL w sprawie niestosownej i antypaństwowej działalności na Litwie tego związku politycznego.
7. Dn. 13.01.2014 r. podczas obchodów bolesnych wydarzeń stycznia 1991 r., uroczyste posiedzenie Sejmu RL zgodnie i demonstracyjnie opuścili wszyscy członkowie frakcji AWPL Sejmu RL. TAKI TAKI BRAK SZACUNKU WOBEC UCZESTNIKÓW OBCHODÓW, WŚRÓD KTÓRYCH BYLI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNI PRZEDSTAWICIELE KRAJÓW ZAGRANICZNYCH, AMBASADORZY I GOŚCIE, ORAZ LICZNYCH TELEWIDZÓW NA LITWIE JEST NIESŁYCHANY. LICZNI MIESZKAŃCY LITWY ŻYCZĄ SOBIE, ŻEBY TA FRAKCJA NIGDY NIE WRÓCIŁA DO SEJMU.
AWPL kieruje się z góry przygotowanymi technologiami lekceważenia Państwa Litewskiego i jego obywateli oraz wywoływania skandali.
     Z UWAGI NA TO sądzimy, że AWPL POWINNA ZOSTAĆ ROZWIĄZANA JAKO SPRZECZNA Z KONSTYTUCJĄ REPUBLIKI LITEWSKIEJ ORAZ HAŃBIĄCY LITWĘ I JEJ OBYWATELI I PODŻEGAJĄCY DO WAŚNI ZWIĄZEK POLITYCZNY.

     ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, NAJWYŻSZYCH PRZYWÓDCÓW PAŃSTWOWYCH, POLITYKÓW, HIERARCHÓW KOŚCIELNYCH PRZYPOMNIEĆ SOBIE I WSŁUCHAĆ SIĘ W SŁOWA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI JANA PAWŁA II, WYPOWIEDZIANE PODCZAS PODRÓŻY APOSTOLSKIEJ NA LITWĘ, ODBYWAJĄCEJ SIĘ w dniach 4-8 września 1993 r.

     MIEJSCA NA LITWIE WYSTARCZY DLA WSZYSTKICH. KOŚCIOŁY SĄ OTWARTE. GROMADŹMY SIĘ DO PRACY DLA DOBRA PAŃSTWA I LUDZI. TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG.

Przewodniczący Rady L. Kerosierius

Odpowiedzialny sekretarz A. Budriūnas

Członek Rady H. Martinkėnas

Członkowie Rady:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Kontakt: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis
Telefony: A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, H. Martinkėnas: + 370 620 85209
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com