Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Lietuvos radijo ir televizijos Tarybos Pirmininkui Žygintui Pečiuliui
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I M A S I S

     DĖL SĄJŪDŽIO LAIDŲ TELEVIZIJOJE


Vilnius 2013 10 02
     1988 10 22–23 Vilniuje įvyko Steigiamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimas.
Daugelis deklaruoja, kad Lietuvoje atsikūrusios arba susikūrusios partijos veikia demokratiškai ir sprendžia gyvenimiškas Lietuvos žmonių problemas. Tačiau dažnai pastebima, kad partijos daugiau sprendžia savo įtakos arba grupuočių problemas ir retai atstovauja rinkėjų interesus.
     Lietuvoje apie 200 tūkst. bedarbių, o politikai ir verslininkai sprendžia imigrantų įteisinimo klausimus. Milžiniški žemės plotai dirvonuoja, o maisto produktai masiškai įsivežami iš kitų valstybių. Lietuviai bėga į kitas valstybes. Didėja socialinė atskirtis. Nugirdoma ir kvaišalais nuodijama Lietuva. Visuomenę šiurpina teismų nutartys, žudynės, smurtautojai, 240 policininkų ir jų vadovų elgesys Klonio gatvėje. Žeminamas valstybingumas, tautiškumas, Bažnyčia, valstybinė kalba. Pagal apklausas žmonės labiausiai nepasitiki Seimu ir partijomis. Trinama istorinė atmintis. Totaliai brukama genderizmo ideologija. Diegiamos vaikų nusavinimo ir gėjų bei lesbijiečių, vienalyčių poravimosi įteisinimo sistemos.
     TODĖL SĄJŪDIS BUDI.
     2013 06 01 Lietuvos Seimo Kovo 11 – osios akto salėje susirinko Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavimas. Suvažiavimą sveikino Jos Ekscelencija LR Prezidentė D. Grybauskaitė. Suvažiavime kalbėjo Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Kovo 11 – osios akto signataras, Europos parlamento narys profesorius V. Landsbergis, Jo Eminencija kardinolas A. J. Bačkis, Seimo pirmininko pavaduotoja I. Degutienė, Kovo 11 – osios akto signatarai K. Motieka, A. V. Patackas ir A. Endriukaitis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas R. Kupčinskas ir kt. Suvažiavimas apžvelgė Lietuvos Sąjūdžio veiklą per 25 metus. Suvažiavimas paskelbė VIENYBĖS IR BROLYBĖS ATSIŠAUKIMĄ. Priėmė visą eilę nutarimų, išrinko Lietuvos Sąjūdžio tarybą iš dvidešimt penkių asmenų, priėmė nutarimą artimiausiu laiku išrinkti Lietuvos Sąjūdžio Seimą.
     Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugelis sąjūdininkų per praėjusį laikmetį aktyviai dirbo. Miestuose ir rajonuose veikė ir veikia Lietuvos Sąjūdžio skyriai, darbą organizuoja tarybos.
     Norime atkreipti dėmesį, kad kai kurios partijos, interesų grupės, priklausoma žiniasklaida stengiasi vaizduoti nematantys sąjūdininkų ir jų veiklos. Todėl pareiškiame, kad tai priešų pyktis ir įvertinimas, įrodymas, kad sąjūdininkai dirba.
     Siekiant teisingai pateikti Sąjūdžio veiklą ir koordinuoti darbus būtina atkurti televizijos laidą, panašią į „Atgimimo bangą“.
     Laida „Atgimimo banga“, kurioje galėjo dalyvauti daugelis žmonių, suvaidino svarbų vaidmenį atkuriant ir apginant Nepriklausomybę bei dedant demokratijos pagrindus Lietuvos žmonių gyvenime. Daugybė žmonių geru žodžiu prisimena šias laidas ir jos dėka pasiektus rezultatus.
     Buvo daugelį kartų kreiptasi į Lietuvos valdžios institucijas ir LRT vadovybę, kad būtų atgaivinta „Atgimimo banga“ arba sukurta panaši. LRT transliuoja daug įvairiausių laidų, tačiau valdžios institucijos kategoriškai atsisakė paruošti tokią laidą. Prisiminkime, kad, kai „Atgimimo banga“ buvo išmesta iš televizijos, ji vyko po atviru dangumi. Tada buvo komunistinės ideologijos milžiniško pasipriešinimo ir konvulsijų laikmetis.
     Dabartinė žiniasklaida dažnai kritikuojama už žemą moralinį lygį, sekso, alkoholio ir net nusikaltimų reklamavimą. Joje trūksta aukštų idealų, patriotizmo, sąžinės ir savigarbos ugdymo.
     Vertindami daugelio žmonių pageidavimus, prašome:
1. Atstatyti (sukurti) savaitinę vienos valandos trukmės LRT laidą „Atgimimo banga“, transliuojamą po „Panoramos“.
2. Rengiant laidas pakviesti sukilėlių, partizanų, politinių kalinių ir tremtinių, Lietuvos laisvės kovotojų, Sausio 13-osios bei Lietuvos Sąjūdžio atstovus.
3. Siekiant padėti įgyvendinti Sąjūdžio programines nuostatas ir ginti visuomenės interesą prašome Jūsų, gerbiamoji LR Prezidente, LR Seimo Pirmininke ir LR Ministre Pirmininke, priimti pasitarimui 10-12 žmonių Sąjūdžio delegaciją artimiausiu Jums patogiu laiku.
LRT išlaiko valstybė, tai yra Lietuvos žmonės.
Dėkojame žiniasklaidos institucijoms, viešinančioms sąjūdininkų veiklą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas


Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas, P. Rutkauskas, R. Simonaitis, A. Skaistys, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691
el.paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com