Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     LR ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui

         P R A Š Y M A S

     Dėl Nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimo įamžinimo


Vilnius, 2013 05 07

     Laisvės kovotojai per visas epochas, pastaraisiais amžiais kovojo prieš carinę,lenkiškąją, sovietinę ir fašistinę okupaciją, iki pat Lietuvos valstybės atkūrimo, už Lietuvos nepriklausomybę ir ant laisvės aukuro sudėjo begales aukų. Ypač tautiniu, kalbiniu, pilietiniu požiūriu nukentėjo Lietuvos žiloji sostinė Vilnius, kuri laisva tapo tik po Lietuvos valstybės atkūrimo. Po KOVO 11- osios Laisvės kovotojai vyliesi, kad bus pagerbti kovojusieji ir žuvusieji už Lietuvos laisvę, tačiau iki šiol Vilniuje nėra paminklo įamžinančio didvyrių atminimo.Per 23 metus visų kadencijų Prezidentams, Seimams, Vyriausybėms, lietuvių tautai pritrūko pilietinės, patriotinės valios, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas paminklas. Didelė gėda mums visiems- Vilnius yra vienintėlė sostinė Europoje, o gal visame pasaulyje, kurioje tokio paminklo nėra. Mes susitinkame su Premjeru, pasibaigus atidėto iki 2013 m. 04.26 d. meninės skulptūros- monumento “KOVOJUSIEMS IR ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ,“ pristatymo konkurso terminui. Artimiausiu metu Kultūros ministerijoje bus eksponuojami 27 skulptorių ir jų grupių konkursiniai darbai. Po mėnesio komisija ir ekspertai nustatys nugalėtojo darbą. Tuo baigsis architektūriniai ir paminklų konkursiniai menininkų darbai projektuojami Lukiškių aikštėje.
     Tikimės, kad Jūsų vadovaujama Vyriausybė per savo kadenciją imsis ryžtingų darbų, kad Lukiškių aikštė būtų sutvarkyta ir joje iškils didingas paminklas per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę. Lietuvos didvyriai to nusipelnė. Todėl būtina šiais metais ir 2014 metų biudžete numatyti lėšas darbų atlikimui Lukiškių aikštėje.

     Sovietiniai okupantai nuo 1940 06 15 pradėjo masišką Lietuvos piliečių naikinimą. Jie masišką naikinimą pradėjo nuo atsakingiausių pareigūnų, karininkų, pedagogų. Dešimtys tūkstančių buvo areštuoti, nuteisti, įkalinti, ištremti. Daugybė žmonių buvo sušaudyti. Dar ir šiandien nežinomos daugelio patriotų egzekucijų aplinkybės ir vietos. Dažnai trūksta valstybinės pagarbos aukoms. Dažniausiai prisiminimus, pagerbimus organizuoja aukų bendražygiai ir giminės. Ne vieną kartą buvo kreiptasi į įvairiausias institucijas dėl iškiliausių asmenybių atminimo įamžinimo. Dar kartą primename ir ypatingą dėmesį atkreipiame, kad okupantai sušaudė 17 ministrų. Kūrę modernią Lietuvos valstybę ministrai ir už tai paaukoję brangiausią savo turtą – gyvybę, šiandien mažai kam rūpi. Dar kartą prisiminkime juos:
1. Antanas Tamošaitis sušaudytas Kaune 1940.11 ?
2. Steponas Rusteika sušaudytas Minsko kalėjime 1941.06.24
3. Balys Giedraitis sušaudytas prie Červenės 1941.06.26
4. Kazys Bizauskas sušaudytas Prie Bygasovo 1941.06.26
5. Julius Čaplikas sušaudytas Maskvoje 1941.07.30
6. Kazys Skučas sušaudytas Maskvoje 1941.07.30
7. Vytautas Petrulis sušaudytas Komijoje 1942.06 ?
8. Kazys Jokantas sušaudytas Sverdlovske 1942.08.25
9. Petras Aravičius sušaudytas Sverdlovske 1942.08.25
10. Zigmas Starkus sušaudytas Sverdlovske 1942.08.25
11. Voldemaras Vytautas Čarneckis sušaudytas Sverdlovske 1942.11.04
12. Juozas Papečkys sušaudytas Sverdlovske 1942.11.04
13. Pranas Dovydaitis sušaudytas Sverdlovske 1942.11.04
14. Jonas Sutkus sušaudytas Sverdlovske 1942.12.10
15. Antanas Endziulaitis sušaudytas Sverdlovske 1942.12.10
16. Jokūbas Vygodskis sušaudytas gestapo Kaune(?) 1942 ? ?
17. Pranas Liatukas sušaudytas Vilniuje 1945.09 ?
Todėl prašome
1. Prie atitinkamų ministerijų pritvirtinti Atminimo lentas su nužudytų ministrų atvaizdais, jų gimimo ir nužudymo datomis.
2. Atminimo lentos skirtos Pranui Dovydaičiui ( III MK ministras pirmininkas), Vytautui Petruliui (XI MK ministras pirmininkas) ir Kaziui Bizauskui (XX MK ministro pirmininko pavaduotojas) turėtų būti pritvirtintos prie Ministrų Tarybos pastato.
3. Prie Švietimo ir mokslo ministerijos pritvirtinti Atminimo lentą Kaziui Jokantui. Tuo pačiu metu siūlome demontuoti prie ministerijos esantį paminklą kolaborantui Liudui Girai.
4. Taip pat turėtų būti pagerbti ministrai, mirę tremtyje ir kalėjimuose, ir ypatingai buvę ministrai pirmininkai Antanas Merkys, Vladas Mironas ir Augustinas Voldemaras.
5. LR Seimas privalėtų pagerbti nužudytus ir kentėjusius tremtyje Seimo narius.
6. Visų komunizmo ir nacių aukų Atminimo lenta turėtų būti Prezidentūroje.

Jonas Algirdas Antanaitis
1941 metų Birželio 22 – 28 dienų Sukilimo dalyvis, 1941 metų Birželio 22 – 28 dienų Sukilėlių sąjungos tarybos pirmininko pavaduotojas
Jonas Burokas
Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas
Monsinjoras Alfonsas Svarinskas
Lietuvos partizanų kapelionas, pulkininkas
Akademikas Antanas Tyla
Jeronimas Kraulys
Lietuvos Vietinės rinktinės Karių sąjungos vado pavaduotojas, dimisijos kapitonas
Vytautas Balsys
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo viršininkas, dimisijos majoras
Albinas Kentra
Miško brolių draugijos pirmininkas
Namida Pocienė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė
Regina Jakučiūnienė
Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos narė
Antanas Burokas
LR Krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininkas, atsargos majoras
Gaudentas Aukštikalnis
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės viršininko pavaduotojas
Algimantas Patašius
LR Krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininko pavaduotojas, jūrų skautininkas
Leonas Kerosierius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos pirmininkas

Laiškams: Jonas Burokas, Sielių g. Nr. 64 bt. 60, Vilnius
El. p. laisveskovotojai@gmail.com
Tel. +370 684 10808


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com