Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui
LR Vidaus reikalų ministrui Dailiui Barakauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl eisenos Vilniuje 2013 03 11


Vilnius 2013 02 20
     Vilniaus Sąjūdžio taryba 2013 01 02 kreipėsi į Vilniaus merą A. Zuoką žemiau pateikiamu pareiškimu:
„Artėja Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dvidešimt trečiosios metinės.
     Lietuvos žmonės džiaugsmingai pasitinka šią šventę – organizuojamos įvairios visuomeninės priemonės, koncertai, eitynės ir t.t. Didžiai nustebę patyrėme, kad Vilniaus miesto savivaldybė atsisako šiais metais išduoti leidimą tradicinėms jaunimo eitynėms centrine Vilniaus miesto gatve – Gedimino prospektu š.m. kovo 11 d.
     Toks kai kurių savivaldybės darbuotojų sprendimas yra provokacinis, turint tikslą supriešinti atskiras žmonių grupes. Reikalinga išsiaiškinti šios provokacijos kaltininkus ir juos atitinkamai nubausti.
     Vilniaus miesto Sąjūdžio taryba tikisi, kad šis provokacinis sprendimas bus atšauktas, o jaunimui bus suteikta galimybė organizuoti savo tradicines, visapusiškai skatintinas eitynes Lietuvos nepriklausomybės atstatymo – Kovo Vienuoliktosios – garbei.
     Vilniaus miesto Sąjūdžio taryba kvies visuomenių organizacijų atstovus dalyvauti 2013 03 11 eitynėse su jaunimu“.
Iki šiol Vilniaus Sąjūdžio taryba iš Vilniaus mero ir kitų organizacijų nėra gavusi paaiškinimų dėl mūsų aukščiau paminėto rašto.
     Vilniaus Sąjūdžio taryba sveikina jaunimo iniciatyvas aktyviai dalyvauti labai svarbiose valstybės pagerbimo ir paminėjimo renginiuose.
     Vilniaus Sąjūdžio taryba pareiškia:
     1. Aukščiausios Lietuvos valstybės institucijos turi propaguoti ir reikalui esant įteisinti labai svarbių švenčių ir renginių organizavimą valstybiniu mastu.
     2. Pritaria ir dėkoja jaunimui už iniciatyvą organizuojant eiseną 2013 03 11.
     3. Kviečia vilniečius ir svečius dalyvauti eisenoje 2013 03 11.
     4. Neabejoja, kad Vilniaus savivaldybė turi visas galimybes užtikrinti viešąją tvarką šios garbingos šventės metu.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas.

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas, tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691, G. Adomaitis, tel. +370 611 30131
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com