Pagrindinis

 

LT     EN     RU


          Kazokiškių sąvartynas veikia neteisėtai ?!

     Kazokiškių bendruomenė ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba daugelį kartų kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas, politikus, valstybės pareigūnus ir verslininkus, kad rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną buvo pažeisti 32 Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai aktai, tarp kurių Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54 straipsniai, Europos Konstitucija, Europos Sąjungos penki reglamentai, 8 LR įstatymai ir 19 LR Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų teisinių aktų. Ypatingos svarbos rezoliuciją 2006 03 30 „Dėl Kazokiškių sąvartyno statybos“ priėmė LR Seimas.
     Kazokiškių bendruomenė gindama savo ir aplinkinių bendruomenių interesus 2009 06 23 kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (LVAT), kuris 2010 10 18 priėmė sprendimą, kurio įvykdymo terminą atidėjo vieneriems metams.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas pagal Kazokiškių bendruomenės skundą įsiteisėjo 2010 10 18. Sprendimas nurodė, kad per vienerius metus neteisėtai eksploatuojamo Kazokiškių sąvartyno problema turi būti sprendžiama arba tinkamai atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras arba išspręsti kitokį atliekų tvarkymą (ne sąvartyno būdu).
     Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą sprendimas turi būti įvykdytas per 15 dienų ir apie sprendimo įvykdymą atsakovas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (VRAAD) privalo informuoti teismą. Kadangi išimties tvarka LVAT atidėjo galutinį sprendimo įvykdymo terminą vieneriems metams, tai yra paskutinė teismo sprendimo įvykdymo data yra 2011 10 18 diena (antradienis).
     Per tuos metus Kazokiškių bendruomenė ir visuomeninės organizacijos daugelį kartų kreipėsi į atsakingas institucijas, politikus, valstybės tarnautojus ir verslininkus apie daugybę problemų, kurias sukėlė Kazokiškių sąvartynas. Kadangi problemos nebuvo sprendžiamos, Kazokiškių bendruomenė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT) prašydama išduoti VYKDOMĄJĮ RAŠTĄ.
     Vilniaus RAAD vietoje to, kad tinkamai įvykdytų privalomą teismo sprendimą klaidino atsakingas institucijas, Seimo narius, Kazokiškių bendruomenę ir Lietuvos visuomenę „pasiteisinimais“ jog teismo nurodytas poveikio aplinkai vertinimas yra nereikalingas.
     2011 10 25 Vilniaus apygardos administracinis teismas išdavė Kazokiškių bendruomenei Vykdomą raštą, kadangi Vilniaus RAAD nepateikė teismui įrodymų, kad įvykdė teismo sprendimą.
     Vilniaus RAAD, kaip jau ne kartą buvo, paskutinę dieną išdavė teisiškai niekinį taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną iš anksto žinodamas, jog tokiu atveju reikės ginčyti TIPK leidimą teismine tvarka. O kol ginčas bus svarstomas teisme kontroliuojanti institucija Vilniaus RAAD turės galimybę nevykdyti jai patikėtų funkcijų, kas ir buvo daroma iki šiol nuo 2007 metų rugsėjo mėnesio.
     Aplinkos ministerija ir Vilniaus RAAD tokiais savo veiksmais ignoruoja teismų priimtus sprendimus, nevykdo įstatymų, pamina suinteresuotos visuomenės ir visuomenės apskritai interesus, kuriuos garantuoja valstybė pagal AARHUS konvenciją, leidžia, kad valstybei daroma žala ir toliau didėtų.
     Vykdomasis raštas įgalioja Kazokiškių bendruomenę kreiptis į antstolius dėl priverstinio sprendimo vykdymo.    Vykdomasis raštas turės įtakos aiškinantis prokuratūroje ir teismuose valdininkijos, politikų, verslininkų ir jėgos struktūrų susidorojimo aplinkybes su protestuotojais 2011 10 19 prie Kazokiškių sąvartyno.
     Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotas Vykdomasis raštas yra precedento neturintis teisinis įvykis Lietuvoje, kai vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, mokslininkai ir specialistai ištisą dešimtmetį kovojo dėl neteisėtai statomo ir eksploatuojamo Kazokiškių sąvartyno Lietuvos sostinių Trakai – Kernavė – Vilnius areale. Tai didžiausias ir triuškinantis smūgis Lietuvos istorijoje 3 - jų kadencijų Seimams ir jų vyriausybėms, nenorėjusioms ir ignoravusioms įsigilinti į pavaldžių institucijų, politikų, verslininkų neteisėtus ir piktavališkus veiksmus prieš Lietuvos žmones, prieš Lietuvos istoriją, prieš Lietuvos gamtą.
     Tai parodo, kad vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, mokslininkai, specialistai,
nuolatos ignoruojami ir niekinami, sugebėjo teisiškai įrodyti valdžių, politikų ir verslininkų neteisėtus
veiksmus.
     Tai smūgis partijoms medžiojusioms rinkėjų balsus, pamiršusioms ir nepanorusioms vykdyti gyventojų prašymus ir savo pažadus.

L. Kerosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas
Tel. + 370 5 231 81 11, el. paštas leonaske@takas.lt
2011 11 06

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com