Pagrindinis

 

LT     EN     RU

 

                                                                                

                   Lietuvos žmonių girdymo alkoholiu

                 BUDELIŲ  GALERIJA

                          

                  Gerbiamos MAMOS ir TĖVAI, Jūs užauginote vaikus (pasižiūrėkite foto), kurie dėl asmeninės naudos ir grupinių interesų bei alkoholizmo industrijos milžiniškų pelnų pasirengė paskandinti LIETUVĄ alkoholyje.  Sustabdykime juos nuo didžiausios nuodėmės ir prašome NEŽUDYTI. Pasimelskime už AUKAS – jų Lietuvoje šimtai tūkstančių.

Alkoholio reklamos draudimo panaikinimo užsakovai

                        2011 03 30  grupė įvairių organizacijų atstovų ( L. Blaževičiūtė – Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentė, E. Jakilaitis –        

                        Lietuvos skaitmeninės televizijos asociacijos atstovas, A. Žilinskienė – Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, R.  Šimukauskaitė – Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos pirmininkė, D.  Radzevičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, R. Šukys – Periodinės spaudos leidėjų asociacijos prezidentas, G.  Šeputis – Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos valdybos pirmininkas, Ž. Fomova – Lauko reklamos asociacijos valdybos pirmininkė, M. Giržadas – Lietuvos reklamos biuro valdybos pirmininkas, S.  Galadauskas – Lietuvos aludarių gildijos prezidentas, L.  Vilimas – Alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių asociacijos prezidentas, R.  Skyrienė – Investuotojų forumo vykdančioji direktorė, V.  Sutkus –  Verslo konfederacijos ICC Lietuva prezidentas, D.  Arlauskas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius, G. Rainys – Lietuvos pramoninkų konfederacijos generalinis direktorius) kreipėsi į Seimo vadovybę ir į Seimo narius prašydami panaikinti 2008 04 18 priimtą  alkoholio reklamos draudimą , kuris įsigalios nuo 2012 01 01.

Alkoholio reklamos Seime svarstymo  iniciatoriai

2011 05 10 Seimo nariai V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, V. Mazuronis, P. Luomanas (jis atsisakė), K. Masiulis, E. Tamašauskas, S. Pečeliūnas, A. Butkevičius, A. Melianas, K. Daukšys, V. Bacevičius įregistravo LR Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų  projektus, kuriais siekiama atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą.

Alkoholio reklamos „SKUBIAI“ svarstymo Seime organizatoriai

2011 05 20 Seimo nariai  E. Tamašauskas, G. Navaitis, A. Lydeka, D. Kuodytė, K. Glaveckas, L. Dinius, A. Melianas, J. Liesys, K. Masiulis, V. Matuzas, J. Razma, V. M. Čigrijienė, A. Bilotaitė, K. Kuzminskas, A. Kazulėnas, E. Jurkevičius, P. Žeimys, S. Pečeliūnas, A. Anušauskas, A. Ažubalis, V. Stundys, A. Dumčius, G. Steponavičius, E. Masiulis, A. Stirblytė, V. Babilius, A. Valinskas, K. Komskis, V. Mazuronis, V. Galvonas, R. A. Ručys, O. Valiukevičiūtė, R. Žemaitaitis, A. Petkus, A. Butkevičius, A. Salamakinas, J. Sabatauskas, M. Bastys, E. Jonyla, R. Sinkevičius, J. Juozapaitis, M. Petrauskienė, A. Mitrulevičius, B. Bradauskas, J. Palionis, G. Kirkilas, M. Pavilionienė, K. Daukšys, V. Bukauskas, V. Baltraitienė paprašė, kad „SKUBIAI“ į gegužės 24 dienos Seimo posėdžio darbotvarkę būtų įtraukti alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektai.

   Balsavusieji už alkoholio reklamos draudimo panaikinimą atliko blogą darbą

2011 05 24 Seimas, balsavus 60 Seimo nariams „už“, 23 „prieš“ ir 14 susilaikius, nusprendė patenkinti alkoholizmo industrijos atstovų prašymą – organizuoti  alkoholio reklamos draudimo įstatymo naikinimo procedūras. Už šį nutarimą balsavo:  P. Auštrevičius, V. Babilius, V. Baltraitienė, A. Bilotaitė, V. Bogušis,  B. Bradauskas, D. Budrys, V. Bukauskas, A. Burba, A. Butkevičius, A. Čaplikas, K. Daukšys, L. Dinius,  V. Galvonas,  V. Gedvilas, S. Giedraitis, L. Graužinienė, P. Gražulis, E. Jonyla,  J. Karosas, A. Kašėta, G. Kirkilas,  J. Kondrotas, D. Kuodytė, A. Lydeka, J. Liesys,  E. Masiulis, K. Masiulis, V. Matuzas, A. Mazuronis, V. Mazuronis, D. Meiželytė – Svilienė, A. Melianas,  A. Mitrulevičius,  A. Nedzinskas, J. Palionis, B. Pauža, S. Pečeliūnas, A. Petkus,  J. Razma, R. A. Ručys, J. Sabatauskas,  A. Salamakinas, V. Simulik,  G. Songaila, J. Stanevičius, K. Starkevičius, A. Stirbytė, S. Stoma, I. Šiaulienė,   E. Tamašauskas, D. Teišerskytė, A. Valinskas, I. Valinskienė, O. Valiukevičiūtė, M. Varaška, A. Vidžiūnas, M. Zasčiurinskas, R. Žemaitaitis, R. Žilinskas.

Alkoholizmo industrijos parankiniai, iniciavę, organizavę SKUBŲ Seimo posėdį ir balsavę už alkoholio reklamos įstatymo draudimo panaikinimo procedūras, pasmerkė Lietuvos žmones ir ypatingai vaikus pražūčiai.

 Jie skatins alkoholio vartojimo plėtrą, apgavystes, avarijas, badmirystę, banditizmą, gaisrus, ištvirkavimus, nelaimingus atsitikimus, nusikaltimus, palaidą gyvenimą, plėšikavimus, vagystes, žudynes.

Jie įtrauks valstybę į alkoholio pasekmių likvidavimą, kurios 5 kartus brangesnės negu alkoholio pajamos biudžete.

Jie padės susikrauti milžiniškus turtus alkoholio industrijos ir žiniasklaidos atstovams bei alkoholizmą propaguojančioms partijoms, organizacijoms ir jų nariams.

ALKOHOLIO  REKLAMA – LIETUVOS  ŽMONIŲ  NAIKINIMO  ĮRANKIS !!!

 

P. Auštrevičius  V. Babilius     V. Baltraitienė  A. Bilotaitė      V. Bogušis       B. Bradauskas   D. Budrys     V. Bukauskas      A. Burba       A.Butkevičius      A. Čaplikas     K. Daukšys

Petras AUŠTREVIČIUS Vincas BABILIUS Virginija BALTRAITIENĖ Agnė BILOTAITĖ Vytautas BOGUŠIS Bronius BRADAUSKAS Dainius BUDRYS Valentinas BUKAUSKAS Andrius BURBA Algirdas BUTKEVIČIUS Algis ČAPLIKAS Kęstutis DAUKŠYS

 L. Dinius           V. Galvonas       V. Gedvilas      S. Giedraitis    L. Graužinienė     P. Gražulis    E. Jonyla          J. Karosas         A. Kašėta      G. Kirkilas           J. Kondrotas     D. Kuodytė

Laimontas DINIUS Vytautas GALVONAS Vydas GEDVILAS Stanislovas GIEDRAITIS Loreta GRAUŽINIENĖ Petras GRAŽULIS Edmundas JONYLA Justinas KAROSAS Algis KAŠĖTA Gediminas KIRKILAS Jonas KONDROTAS Dalia KUODYTĖ         

A. Lydeka           J. Liesys            E. Masiulis         K. Masiulis      V. Matuzas      A. Mazuronis     V. Mazuronis  D. Meiželytė    A. Melianas     A. Mitrulevičius  A. Nedzinskas  J. Palionis

 Arminas LYDEKA Jonas LIESYS Eligijus MASIULIS Kęstutis MASIULIS Vitas MATUZAS Andrius MAZURONIS Valentinas MAZURONIS Donalda MEIŽELYTĖ SVILIENĖ Artūras MELIANAS Albinas MITRULEVIČIUS Antanas NEDZINSKAS Juozas PALIONIS  

B. Pauža             S. Pečeliūnas  A. Petkus          J. Razma           R.A. Ručys  J. Sabatauskas   A. Salamakinas V. Simulik     G. Songaila         J. Stanevičius  K. Starkevičius A. Stirbytė

Bronius PAUŽA Saulius PEČELIŪNAS Almantas PETKUS Jurgis RAZMA Rimas Antanas RUČYS Julius SABATAUSKAS Algimantas SALAMAKINAS Valerijus SIMULIK Gintaras SONGAILA Jonas STANEVIČIUS Kazys STARKEVIČIUS  Arūnė STIRBLYTĖ   

S. Stoma        I. Šiaulienė    E. Tamašauskas D. Teišerskytė      A. Valinskas    I. Valinskienė O. Valiukevičiūtė  M. Varaška  A. Vidžiūnas   M.Zasčiurinskas R. Žemaitaitis R.Žilinskas

Saulius STOMA Irena ŠIAULIENĖ Erikas TAMAŠAUSKAS Dalia TEIŠERSKYTĖ Arūnas VALINSKAS Ingrida VALINSKIENĖ Ona VALIUKEVIČIŪTĖ Mantas VARAŠKA Arvydas VIDŽIŪNAS Mečislovas ZASČIURINSKAS Remigijus ŽEMAITAITIS Rokas ŽILINSKAS


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com