Pagrindinis

 

LT     EN     RUEuropos Parlamento Prezidentui Jerzy Buzekui
Europos Saugumo ir bendradarbiavimo Pirmininkei Dora Bakojanis
Rusijos Federacijos Prezidentui Dmitrijui Medvedevui
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Europos Parlamento nariams

          Čečėnų tautai

          PIKETO REZOLIUCIJA

     Piketas vyko 2010 04 21 šalia Rusijos ambasados Vilniuje

     Paminint 1996 04 21 nužudytą Čečėnijos Respublikos  Ičkerijos Prezidentą Džocharą Dudajevą ir vykdomą čečėnų tautos genocidą


Vilnius 2010 04 21
     1994 m. gruodžio 11 dieną Rusijos Federacija pradėjo agresyvų totalinį karą prieš Nepriklausomą valstybę - Čečėnijos Respubliką Ičkeriją.
     Rusija sulaužė Rusijos Prezidento B. Jelcino ir Čečėnijos Respublikos
     Ičkerijos Prezidento A. Maschadovo 1997 05 12 pasirašytą TAIKOS SUTARTĮ .
     Sutarties apie Taiką ir tarpusavio santykius tarp Rusijos Federacijos ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos turinys:
„Aukštosios susitariančios šalys,
stengdamosi sustabdyti ilgaamžę priešpriešą,
siekdamos sudaryti tvirtus, lygiateisius tarpusavio naudingus santykius, susitarė:
1. Visiems laikams atsisakyti naudoti jėgą sprendžiant bet kuriuos ginčytinus klausimus.
2. Tarpusavio santykius spręsti sutinkamai su visų pripažintais principais ir tarptautinėmis teisės normomis, dėl to šalys tarpusavyje veikia sudarant konkrečius susitarimus.
3. Ši sutartis yra pagrindas sudarant sutartis ir susitarimus visam tarpusavio bendradarbiavimų klausimų kompleksui.
4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galia.
5. Ši sutartis įsigalioja pasirašymo dieną.

     Sutartis, pasirašyta dviejų suverenių valstybių Prezidentų, įprasmina ir parvirtina juridinio Čečėnijos Respublikos Ičkerijos pripažinimo faktą.
     Rusija taip pat nepaiso Tarptautinės teisės, dekolonizacijos, Jungtinių Tautų organizacijos reikalavimų ir rekomendacijų dėl karo veiksmų sustabdymo ir paramos teikimo pavergtoms valstybėms.
Rusija per tą karą išžudė apie 250 tūkstančių Čečėnijos piliečių. Valstybei buvo padaryta apie 300 milijardų JAV dolerių žala.
     Vykdydami Rusijos militaristų įsakymus, žuvo apie 40 tūkst. Rusijos kariškių.
     Rusija 1996 04 21 nužudė Čečėnijos Respublikos Ičkerija Prezidentą Džocharą Dudajevą. Taip pat buvo nužudyti Čečėnijos prezidentai Aslanas Maschadovas, Zelimchanas Jandarbijevas, Abdul – Chalimas Sadulajevas.
     Nuo 1999 metų Rusijos Federacijoje įvykdyta eilė teroristinių aktų. Ypatingai klastingi ir žiaurūs, nusinešę daugelio žmonių gyvybes buvo: 2002 10 23 – 26 Maskvos teatre „Nord – Ost“, 2004 09 01 Beslane ir 2010 03 29 Maskvos metro. Gedime dėl nekaltų žmonių žūties, reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų giminėms ir artimiesiems.
     Mes taip pat gedime dėl 250 tūkst. nužudytų čečėnų ir 40 tūkst. Rusijos karių. Nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų gimines ir artimuosius.
     Atkreipiame dėmesį, kad teroristai atrodo neišaiškinti – tai reiškia, kad ir nenuteisti. Oficialiuose sluoksniuose ir Rusijos masinės informacijos priemonėse platinami gandai, kad šie teroristiniai aktai turi „kaukazietiškus pėdsakus“.
     Atkreipiame dėmesį, kad Europos Žmogaus teisių Teismas apie 40 kartų nuteisė Rusijos Federaciją už Žmogaus teisių pažeidimą Čečėnijoje ir priteisė nukentėjusiems daugiatūkstantines pinigines išmokas. Kokią sumą Rusija turėtų užmokėti už 250 tūkst. nužudytų čečėnų ir 40 tūkst. Rusijos karių ?!
Valstybių vadovai, Jungtinių Tautų organizacija, NATO, Europos Parlamentas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija bei kitos žymios pasaulio organizacijos neužkirto kelio Rusijai vykdyti suverenioje Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje genocidą.

Kreipiamės į Jus ir prašome:
1. Pareikalauti, kad Rusijos Federacija išvestų kariuomenę iš Čečėnijos Respublikos Ičkerijos.
2. Spręsti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Nepriklausomybės atstatymo klausimus.
3. Įvertinti Rusijos Federacijos genocidą Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje.
4. Suteikti paramą Čečėnijos Respublikos Ičkerijos piliečiams.
5. Atlyginti Čečėnijos Respublikai Ičkerijai ir jos piliečiams padarytą žalą.

Piketo dalyvių vardu rezoliuciją pasirašė:

Sesuo Nijolė Sadūnaitė

Vilniaus Sąjūdžio
Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius


Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P.Rutkauskas + 370 699 37691
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com