Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I M A S I S

     PRISIMINKIME ISTORIJĄ:

1939 08 23 STALINO IR HITLERIO SUOKALBIS,
1940 06 15 SOVIETINĖ KARIUOMENĖ UŽPUOLĖ LIETUVĄ,
1941 06 14 SOVIETAI PRADĖJO MASINIUS LIETUVOS PILIEČIŲ TRĖMIMUS,
SOVIETINĖS OKUPACIJOS METU LIETUVA NETEKO TREČDALIO TAUTOS IR BUVO PADARYTA ŽALOS MAŽDAUG UŽ 834 MILIJARDUS JAV DOLERIŲ, FAŠISTAI IŠŽUDĖ APIE 245 tūkst. LIETUVOS PILIEČIŲ,
2009 05 15 RF PREZIDENTAS PASIRAŠĖ ĮSAKĄ DRAUDŽIANTĮ FALSIFIKUOTI ISTORIJĄ

Vilnius 2009 06 08

     1939 08 23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų sferai.
     1939 09 01 Vokietija iš vakarų, o SSSR 1939 09 17 iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję 1939 09 28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Pažymėtina, kad tą pačią dieną Ribentropas ir Molotovas pasirašo slaptą papildomą protokolą: „ Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį“.
     1939 m. spalio pradžioje sovietai su vokiečiais pradeda derybas, kad SSSR atiduosianti Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti Vokietijai pietinę Suvalkiją.
     1939 11 28 SSSR užpuola Suomiją ir atplėšusi teritorijos dalį 1940 03 12 pasirašo priverstinę taikos sutartį. 1940 06 15 SSSR užpuola Lietuvą ir birželyje pavergia Pabaltijį. 1940 06 27 Kremliaus spaudžiama ir Berlyno patariama Rumunija sovietams perleidžia Besarabiją ir šiaurės Bukoviną.
     1940 rugpjūčio pradžioje Berlynas sužino, kad Maskva nori teritorinės kompensacijos ir sutinkanti už Lietuvos teritorijos ruožą per dvejus metus sumokėti Vokietijai 3860 tūkst. dolerių, 1941 01 10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą, pagal kurį Vokietija pardavė Sovietų sąjungai Suvalkiją už 7500 tūkst. dolerių.
     Sovietiniai ideologai ir kompartijos veikėjai aiškina, kad komunistai Lietuvai gražino Vilnių, bet nenori prisiminti, kad fašistai irgi tai rengėsi daryti. Tačiau abu tironai už Vilnių reikalavo Suvalkijos. Pagaliau “pardavė – pirko”, kaip aukščiau buvo rašyta - sovietai Lietuvą iškeitė į grobį Lenkijoje.
     Budeliai, užkariaudami Europos valstybes ir tenkindami savo siekius, užsiėmė net mainais ir prekyba valstybėmis bei teritorijomis.
     NKVD ir gestapas dėjo grandines tautoms – krematoriumai dirbo be pertraukos, duobėse alsavo priešmirtinėse agonijose aukos, tardymų ir mirtininkų kamerose vyko egzekucijos, stepėse, ledjūriuose, šachtose, įmonėse, kirtavietėse nuo nepakeliamų darbų žmonės buvo pasmerkti mirčiai.
     Rugpjūčio 23–oji - tai juodžiausias lietuvių tautos istorijos puslapis. Pasaulinių nusikaltėlių suokalbio pasekmėje išnaikinta trečdalis tautos, padaryta žalos maždaug už 834 milijardų JAV dolerių, fašistai išžudė apie 245 tūkst. Lietuvos piliečių.
     1941 06 22 Berlynas davė komandą: „Drang nach Osten“ – pulti karui besiruošiančią SSSR . Žūtbūtinėje kovoje susidūrė fašizmas su komunizmu. Karo frontuose ir vykdant genocidą buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astronominis. Fašizmas buvo teisiamas Niurnberge ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizmas, padaręs pasauliui žymiai daugiau žalos, liko teisiškai neįvertintas.
2009 05 15 RF Prezidentas D. Medvedevas pasirašė įsaką Nr. 549 apie draudimą falsifikuoti istoriją. Dėkojame Rusijos Federacijos Prezidentui už draudimą falsifikuoti istoriją.
     Prisimindami komunizmo ir fašizmo – Stalino ir Hitlerio 1939 08 23 sąmokslą, Lietuvos okupaciją ir masinius trėmimus, turime vertinti ištakas ir pasekmes. Pagerbdami ir nusilenkdami aukoms privalome kovoti, kad tai daugiau nepasikartotų ir kad komunizmas būtų teisiamas aukščiausiuose pasaulio teismuose kaip nusikalstama ideologija, o nusikaltėliai turi būti patraukti atsakomybėn.
     Birželio 14 ir 15, bei rugpjūčio 23 dienomis iškelkime vėliavas su juodais kaspinais ir papuoškime automobilius vėliavėlėmis su juodais kaspinais.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8 673 95837,
L.Kerosierius 231 81 11, P. Rutkauskas 8 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com