Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

          K R E I P I MA S I S

     DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ

Vilnius 2009.02.13

    Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto skyriaus taryba savo 2008.08.20 dienos pareiškimu atkreipė dėmesį, kad Seimas, 2006.05.11 d. įvedęs "Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų" 5 straipsnio 2 dalies pakeitimą, panaikino"Valstybės švenčių" sąvoką. Valstybėje neliko valstybės švenčių. Tikėjomės, kad ši, mūsų manymu, klaida bus ištaisyta ir į minėtą įstatymą bus įvestas straipsnis, nusakantis kurios šventės yra valstybės šventės.
     Dėkojame už Jūsų 2009.01.22 d. gautą atsakymą. Iš atsakymo supratome, kad priimtas ankstesnės kadencijos Seimo sprendimas, naikinantis "Valstybės švenčių" sąvoką, yra teisingas. Atsakymą, kad bus svarstomas klausimas "dėl didesnio aiškumo ir suderinamumo", supratome kaip nuomonę, kad iš visur bus išimta "Valstybės švenčių" sąvoka. 2009.01.27d. Respublikos Prezidento pasirašytas Dekretas" Dėl Lietuvos Respublikos švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos sudarymo" tik patvirtina išsakytą nuomonę.
     "Valstybės švenčių" sąvokos valstybėje atsisakoma.
     Kokia to priežastis? Gal valstybėje vis neapsisprendžiama, kurios dienos turėtų būti įvardintos kaip valstybės šventės? Prisiminkime 1997 metus, kai buvo siūloma išbraukti Kovo 11-ją iš valstybinių švenčių sąrašo (?!!!). 2002 m. Seimas nutarė, kad valstybės vėliavos visuotinai būtų keliamos vien tik Vasario 16-ją (?!!!).
     Prisimintinas ir 1991 m. Aukščiausios Tarybos nutarimas "Dėl rugsėjo 8-sios atmintinos dienos - Šilinių paskelbimo "Padėkos diena" - už Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės apgynimą". Nutarime paminėta, kad ši diena yra Švč. Mergelės Marijos gimimo (Šilinių) ir Vytauto Didžiojo Karūnavimo diena. Ši diena kaip valstybės šventė buvo įrašyta į 1938 m. Konstituciją. Šiandien šios dienos nėra net švenčių dienų sąraše. Kodėl menkiname pagarbą savo valstybei ir istorijai?
     Turime valstybės valdžią,valstybės teritoriją, turime valstybės kalbą, valstybės vėliavą, valstybės herbą, valstybės himną ir atitinkamus jų įstatymus. Privalome turėti valstybės šventes ir valstybės švenčių įstatymą.

Tikimės teigiamo šio klausimo sprendimo.


Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Tarybos istorinės grupės vadovas G.Adomaitis
Atsakingas sekretorius A.Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Gedimino pr.1, Vilnius, tel. + 370 673 95837

Kerosierius, tel. + 370 5 2318111, P. Rutkauskas, tel. + 370 699 37691

El. Paštas: vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com