Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     14. Deklaracija


LIETUVOS ŽMONĖMS

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto susirinkimo

D E K L A R A C I J A

DĖL LIETUVOS ATEITIES

Vilnius 2007 05 23

     Jau seniai girdimi žodžiai, kad Sąjūdis savo misiją atliko – ATSTATĖ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ ir suteikė galimybę žmonėms ir organizacijoms gyventi ir vystytis demokratiniais pagrindais. Daugelis sąjūdininkų rado sau vietą partijose, organizacijose. Savo veiklą nukreipė jų siekiams įgyvendinti ir interesams ginti.
Čia susirinkome tie, kurie su SĄJŪDŽIU traukėme komunizmo vergovės grandines, pasmerkėme Stalino ir Hitlerio pasaulio užkariavimo doktrinas, atkūrėme ir apgynėme Nepriklausomybę.
Mes stovėjome Baltijos kelyje su savo sesėmis Estija ir Latvija.
Mes kovojome 1991 m Sausio barikadose ir Nepriklausomybės gynimo frontuose, laidojome didžiavyrius ir prisiekėme saugoti Nepriklausomybę bei ginti demokratiją.
Todėl kreipiamės į Jus, gerbiamieji partizanai, politiniai kaliniai, tremtiniai, į Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir kitų konfesijų tikinčiuosius, jaunimą, darbininkus ir valstiečius, mokslininkus, meno ir kultūros, sporto, verslo atstovus, studentus ir sąjūdininkus – į visus Lietuvos žmones ir konstatuojame, kad Lietuvoje dar nenustojo veikti jėgos, priešiškos valstybingumui ir tautos išlikimui, nacionalinei santarvei, lietuvybės puoselėjimui, teisės ir Bažnyčios mokymui, rezgamos politinės ir ekonominės žabangos, daug socialinės neteisybės ir teisės aktų pažeidimų.
Žemę, pastatus, įmones, miškus masiškai supirkinėja neaiškios priklausomybės organizacijos. Rengiama dirva Lietuvos turtui parduoti ir Rytams, ir Vakarams. Sukurta tokia išbalansuota teisinė sistema, kad veikiantys klanai jaučiasi nepakaltinami bei visagaliai. Yra ženklai, kad Lietuvą bandoma padaryti Rusijos vasalu.
Lietuva, mirganti užsienietiškais užrašais , atrodo lyg kokios nors valstybės kolonija.
Nesant moralios, Lietuvai naudingos strategijos, dėl neaiškios ateities ir sunkios materialinės padėties, valstybės ir verslininkų išnaudotojiško nusistatymo virš 400 000 tautiečių išvyko į užsienius.
Dar kartą sakome – pabuskime ir kelkimės, atsimerkime ir susimąstykime, susiburkime ir telkimės! Imkimės darbų ginti Lietuvos garbę, gimtąją kalbą ir tautiškumą!
Prisiminkime genocido aukų kančias ir netektis, tėvų ir senolių priesakus, karžygių dvasią ir didžiavyrių aukas.
Blogiui – NE !
Melskime Aukščiausiąjį, prašykime paguodos ir palaimos.
Kokia graži Lietuva –dainių apdainuota, senolių išauklėta, motinų ir tėvų išpuoselėta ir išdabinta, karžygių apginta, Kryžiumi prisimenanti kiekvieną išėjusįjį.

Pagarbiai,
Susirinkimo vardu
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. susirinkimo pirmininkai
A.Ambrazas
P.Gvazdauskas
H.Martinkėnas
Sekretorius A.Budriūnas 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com