Home

 

LT     EN     RU


      Vilniaus sąjūdininkų

          U Ž U O J A U T A

     Dėl Lenkijos delegacijos žūties


Vilnius 2010 04 10

     Žuvus prie Smolensko aviakatastrofoje Lenkijos Respublikos Prezidentui Lechui Kačinskiui ir jį lydėjusiai delegacijai, vykusiai į Katynėje prieš 70 metų nužudytų lenkų kariškių ir civilių pagerbimo ceremoniją, dėl tragiškos nelaimės reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų giminėms, artimiesiems ir Lenkijos tautai.

Vilniaus sąjūdininkų vardu:

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com
 

 

 
                                              Contact persons:

Gedimino ave. 1,  LT- 01103, Vilnius,  Lithunia.                    
Tel.:  + 370  673 95 837,     +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com

www.sajudis.com