Home

 

LT     EN     RU


         KONDOLENCJE

    Ruchu Politycznego w Wilnius ,,Sąjūdis“

    z powodu śmierci Polskiej Delegacji


Wilno 10.04.2010

     Z powodu tragicznej śmierci w katastrofie samolotu w Smoleńsku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz towarzyszącej mu Polskiej Delegacji udającej się na 70 letnie obchody Zbrodni Katyńskiej pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia dla rodzin i najbliższych poległych oraz dla całego narodu Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu Ruchu Politycznego w Wilnius ,,Sąjudis”:

Prezes Rady L.Kerosierius

Odpowiedzialny sekretarz A. Budriūnas

Członkowie Rady:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Kontakt:
A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
E-mail: vilnius@sajudis.com,
Strona internetowa: www.sajudis.com

 

 
                                              Contact persons:

Gedimino ave. 1,  LT- 01103, Vilnius,  Lithunia.                    
Tel.:  + 370  673 95 837,     +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com

www.sajudis.com